Cronfa Ffyniant Bro (Gorllewin Clwyd): Dyddiad y Cais

Cronfa Ffyniant Bro (Gorllewin Clwyd): Dyddiad y Cais

Mae rhywfaint o wybodaeth yn y cais wedi'i olygu ac nid yw'r atodiadau y sonnir amdanynt ar gael oherwydd sensitifrwydd masnachol. Mae hyn i sicrhau nad oes rhagfarnu yn erbyn buddiannau masnachol unrhyw unigolyn cyfreithiol (unigolyn, cwmni, yr awdurdod cyhoeddus ei hun neu unrhyw endid cyfreithiol arall).

Cronfa Ffyniant Bro (Gorllewin Clwyd): Dyddiad y Cais (MS Word 300KB)