Datblygu Cymunedol: Rhestr Bostio

Fe hoffem gadw mewn cysylltiad gyda chi yn y dyfodol ynglŷn â digwyddiadau, gweithdai, newyddion am gyllid a gwybodaeth sy'n ymwneud â datblygu cymunedol yr rydym ni'n meddwl allai fod yn ddefnyddiol i chi.

Os ydych chi’n fodlon i ni wneud hynny, cofrestrwch i danysgrifio i'r rhestr bostio Datblygu Cymunedol drwy gwblhau'r ffurflen isod.

Gallwch ddatdanysgrifio oddi ar restr bostio Datblygu Cymunedol unrhyw bryd drwy anfon e-bost atom: datblygucymunedol@sirddinbych.gov.uk.

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais. Ni fydd yr wybodaeth yma’n cael ei rannu gydag unrhyw drydydd parti oni bai bod angen gwneud hynny yn ôl y gyfraith.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd arlein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

  • Eich manylion