Datblygu Cymunedol: Rhestr Bostio

Fe hoffem gadw mewn cysylltiad gyda chi yn y dyfodol ynglŷn â digwyddiadau, gweithdai, newyddion am gyllid a gwybodaeth sy'n ymwneud â datblygu cymunedol yr rydym ni'n meddwl allai fod yn ddefnyddiol i chi.

Os ydych chi’n fodlon i ni wneud hynny, cofrestrwch i danysgrifio i'r rhestr bostio Datblygu Cymunedol drwy gwblhau'r ffurflen isod.

Gallwch ddatdanysgrifio oddi ar restr bostio Datblygu Cymunedol unrhyw bryd drwy anfon e-bost atom: datblygucymunedol@sirddinbych.gov.uk.

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd arlein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

  • Eich manylion