Datdanysgrifio o restr bostio Ffyniant Bro Gorllewin Clwyd

Logo Wedi ei ariannu gan Llywodraeth y DU

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd arlein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

  • Ticiwch y bocs i gadarnhau eich bod eisiau datdanysgrifio

Logo Wedi'i Yrru Gan Ffyniant Bro