Gwneud cais am randir

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd arlein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

  • Manylion y rhandir
  • Ble hoffech chi wneud cais am randir?
  • Eich manylion
  • Eich cyfeiriad

    Nodwch gôd post Sir Ddinbych, yna pwyswch y botwn 'Canfod cyfeiriad'.

    Neu, teipiwch eich cyfeiriad isod.