Cysylltwch â ni: ffôn

Casgliadau ailgylchu a gwastraff

Mae ein criwiau gwastraff yn parhau gyda chasgliadau wedi eu cynllunio.

Os fethwyd eich casgliad, dylech ei roi allan y diwrnod canlynol. Os na allwn ei gasglu, dylech roi’r cynwysyddion allan ar y dyddiad byddech yn derbyn eich casgliad arferol nesaf.


Rhif ffôn: 01824 706000

(Dydd Llun i ddydd Gwener, 8:30am i 5pm)

Argyfyngau y tu allan i oriau

Gwasanaethau cymdeithasol: 0345 053 3116

Pob gwasanaeth arall: 0300 123 30 68

Nodwch y gall galwadau gael eu recordio at ddibenion hyfforddiant ac ansawdd.