Gwybodaeth am y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd

Gwybodaeth am ein gwasanaethau dros gyfnod y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd.


Casgliadau gwastraff ac ailgylchu

Casgliadau gwastraff cartrefi

Dros gyfnod y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd gwneir y newidiadau canlynol i gasgliadau gwastraff cartrefi sydd fel arfer yn digwydd ar ddydd Llun:

 • Bydd casgliadau gwastraff cartrefi yn digwydd ddydd Sadwrn, 23 Rhagfyr 2023, yn lle dydd Llun, 25 Rhagfyr 2023
 • Bydd casgliadau gwastraff cartrefi yn digwydd ddydd Sadwrn, 30 Rhagfyr 2023, yn lle dydd Llun, 1 Ionawr 2024

Bydd yr holl gasgliadau gwastraff cartrefi eraill yn digwydd fel arfer. Sicrhewch eich bod wedi rhoi eich biniau allan erbyn 7am.

Dyddiadau casglu sbwriel

Ganfod pryd fydd eich biniau’n cael eu casglu a lawrlwythwch eich calendr casgliadau bin.

Canllaw gwaredu ac ailgylchu

Canfod gwybodaeth am waredu neu ailgylchu’r eitemau canlynol:

Casgliadau gwastraff ac ailgylchu masnachol

Bydd casgliadau gwastraff ac ailgylchu masnachol yn digwydd ar y dyddiau arferol dros gyfnod y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd.


Casgliadau Gwastraff Gardd

Gwneir y newidiadau canlynol i gasgliadau gwastraff gardd sydd fel arfer yn digwydd ar ddydd Llun:

 • Bydd casgliadau gwastraff gardd yn digwydd ddydd Sadwrn, 23 Rhagfyr 2023, yn lle dydd Llun, 25 Rhagfyr 2023
 • Bydd casgliadau gwastraff gardd yn digwydd ddydd Sadwrn, 30 Rhagfyr 2023, yn lle dydd Llun, 1 Ionawr 2024

Sicrhewch eich bod wedi rhoi eich bin allan erbyn 7am.

Tanysgrifiadau gwastraff gardd

Ni fydd unrhyw danysgrifiadau, adnewyddiadau neu uwchraddio ar-lein ar gyfer casgliadau gwastraff gardd a wneir ar ôl 4pm ddydd Iau, 21 Rhagfyr 2023, yn cael eu prosesu tan ddydd Mercher, 3 Ionawr 2024. Ymddiheurwn am unrhyw drafferthion y gallai hyn ei achosi.

Coed Nadolig

Canfod gwybodaeth am gael gwared â choed Nadolig neu eu hailgylchu.


Parcio am ddim ar ôl 3pm

Gallwch barcio am ddim yn rhai o’n meysydd parcio ar ôl 3pm tan 31 Rhagfyr.

Mwy am barcio am ddim ar ôl 3pm.


Llyfrgelloedd

Mae ein llyfrgell ar-lein yn agored drwy gydol cyfnod y Nadolig a gallwch ymuno â’r llyfrgell am ddim ar-lein.

Gallwch lawrlwytho e-lyfrau, e-lyfrau llafar, papurau newydd a chylchgronau am ddim fel aelod o’r llyfrgell. Gallwch wybod mwy am wasanaethau digidol a gwybodaeth mewn llyfrgelloedd.

Gallwch hefyd ymweld â’n hoffer ar gyfer darllenwyr i ddod o hyd i adnoddau a gwybodaeth ar-lein ar sut i’w defnyddio nhw.


Gwyliau ysgol

Darganfyddwch pryd mae ysgolion yn gorffen dros y Nadolig a phryd maen nhw’n ailddechrau fis Ionawr.


Oriau cau ac agor

Gwybodaeth oriau cau ac agor ein gwasanaethau ac adeiladau dros gyfnod y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd.

Ardrethi busnes
 • Dydd Gwener 22 Rhagfyr 2023: 8:45am i 12 hanner dydd
 • Dydd Llun 25 Rhagfyr 2023: Ar gau
 • Dydd Mawrth 26 Rhagfyr 2023: Ar gau
 • Dydd Mercher 27 Rhagfyr 2023: Ar gau
 • Dydd Iau 28 Rhagfyr 2023: Ar gau
 • Dydd Gwener 29 Rhagfyr 2023: Ar gau
 • Dydd Sadwrn 30 Rhagfyr 2023: Ar gau
 • Dydd Sul 31 Rhagfyr 2023: Ar gau
 • Dydd Llun 1 Ionawr 2024: Ar gau
 • Dydd Mawrth 2 Ionawr 2024: 8:45am i 5pm
 • Dydd Mercher 3 Ionawr 2024: 8:45am i 5pm
 • Dydd Iau 4 Ionawr 2024: 8:45am i 5pm
 • Dydd Gwener 5 Ionawr 2024: 8:45am i 4:30pm
 • Dydd Sadwrn 6 Ionawr 2024: Ar gau
 • Dydd Sul 7 Ionawr 2024: Ar gau
 • Dydd Llun 8 Ionawr 2024: 8:45am i 5pm
Budd-daliadau
 • Dydd Gwener 22 Rhagfyr 2023: 8:45am i 12 hanner dydd
 • Dydd Llun 25 Rhagfyr 2023: Ar gau
 • Dydd Mawrth 26 Rhagfyr 2023: Ar gau
 • Dydd Mercher 27 Rhagfyr 2023: Ar gau
 • Dydd Iau 28 Rhagfyr 2023: Ar gau
 • Dydd Gwener 29 Rhagfyr 2023: Ar gau
 • Dydd Sadwrn 30 Rhagfyr 2023: Ar gau
 • Dydd Sul 31 Rhagfyr 2023: Ar gau
 • Dydd Llun 1 Ionawr 2024: Ar gau
 • Dydd Mawrth 2 Ionawr 2024: 8:45am i 5pm
 • Dydd Mercher 3 Ionawr 2024: 8:45am i 5pm
 • Dydd Iau 4 Ionawr 2024: 8:45am i 5pm
 • Dydd Gwener 5 Ionawr 2024: 8:45am i 4:30pm
 • Dydd Sadwrn 6 Ionawr 2024: Ar gau
 • Dydd Sul 7 Ionawr 2024: Ar gau
 • Dydd Llun 8 Ionawr 2024: 8:45am i 5pm
Canolfan Gyswllt a Gwasanaeth Argyfwng y tu allan i oriau swyddfa

Canolfan Gyswllt

 • Dydd Llun 25 Rhagfyr 2023: Ar gau
 • Dydd Mawrth 26 Rhagfyr 2023: Ar gau
 • Dydd Mercher 27 Rhagfyr 2023: Ar gau
 • Dydd Iau 28 Rhagfyr 2023: Ar gau
 • Dydd Gwener 29 Rhagfyr 2023: Ar gau
 • Dydd Sadwrn 30 Rhagfyr 2023: Ar gau
 • Dydd Sul 31 Rhagfyr 2023: Ar gau
 • Dydd Llun 1 Ionawr 2024: Ar gau
 • Dydd Mawrth 2 Ionawr 2024: 8:30am i 5pm
 • Dydd Mercher 3 Ionawr 2024: 8:30am i 5pm
 • Dydd Iau 4 Ionawr 2024: 8:30am i 5pm
 • Dydd Gwener 5 Ionawr 2024: 8:30am i 5pm
 • Dydd Sadwrn 6 Ionawr 2024: Ar gau
 • Dydd Sul 7 Ionawr 2024: Ar gau
 • Dydd Llun 8 Ionawr 2024: 8:30am i 5pm

Gwasanaeth argyfwng y tu allan i oriau swyddfa

Ar gyfer argyfyngau y tu allan i oriau agor y Ganolfan Gyswllt, gallwch ffonio 0300 123 30 68.

Carchar Rhuthun
 • Dydd Llun 25 Rhagfyr 2023: Ar gau
 • Dydd Mawrth 26 Rhagfyr 2023: Ar gau
 • Dydd Mercher 27 Rhagfyr 2023: Ar gau
 • Dydd Iau 28 Rhagfyr 2023: Ar gau
 • Dydd Gwener 29 Rhagfyr 2023: Ar gau
 • Dydd Sadwrn 30 Rhagfyr 2023: Ar gau
 • Dydd Sul 31 Rhagfyr 2023: Ar gau
 • Dydd Llun 1 Ionawr 2024: Ar gau
 • Dydd Mawrth 2 Ionawr 2024: Ar gau
 • Dydd Mercher 3 Ionawr 2024: Ar gau
 • Dydd Iau 4 Ionawr 2024: Ar gau
 • Dydd Gwener 5 Ionawr 2024: Ar gau
 • Dydd Sadwrn 6 Ionawr 2024: Ar gau
 • Dydd Sul 7 Ionawr 2024: Ar gau
 • Dydd Llun 8 Ionawr 2024: Ar gau
Cartrefi Cymunedol
 • Dydd Llun 25 Rhagfyr 2023: Ar gau
 • Dydd Mawrth 26 Rhagfyr 2023: Ar gau
 • Dydd Mercher 27 Rhagfyr 2023: Ar gau
 • Dydd Iau 28 Rhagfyr 2023: Ar gau
 • Dydd Gwener 29 Rhagfyr 2023: Ar gau
 • Dydd Sadwrn 30 Rhagfyr 2023: Ar gau
 • Dydd Sul 31 Rhagfyr 2023: Ar gau
 • Dydd Llun 1 Ionawr 2024: Ar gau
 • Dydd Mawrth 2 Ionawr 2024: 8:30am i 4:30am
 • Dydd Mercher 3 Ionawr 2024: 8:30am i 4:30am
 • Dydd Iau 4 Ionawr 2024: 8:30am i 4:30am
 • Dydd Gwener 5 Ionawr 2024: 8:30am i 4am
 • Dydd Sadwrn 6 Ionawr 2024: Ar gau
 • Dydd Sul 7 Ionawr 2024: Ar gau
 • Dydd Llun 8 Ionawr 2024: 8:30am i 4:30am
Cludiant Teithwyr
 • Dydd Llun 25 Rhagfyr 2023: Ar gau
 • Dydd Mawrth 26 Rhagfyr 2023: Ar gau
 • Dydd Mercher 27 Rhagfyr 2023: 9am i 5pm
 • Dydd Iau 28 Rhagfyr 2023: 9am i 5pm
 • Dydd Gwener 29 Rhagfyr 2023: 9am i 5pm
 • Dydd Sadwrn 30 Rhagfyr 2023: Ar gau
 • Dydd Sul 31 Rhagfyr 2023: Ar gau
 • Dydd Llun 1 Ionawr 2024: Ar gau
 • Dydd Mawrth 2 Ionawr 2024: 9am i 5pm
 • Dydd Mercher 3 Ionawr 2024: 9am i 5pm
 • Dydd Iau 4 Ionawr 2024: 9am i 5pm
 • Dydd Gwener 5 Ionawr 2024: 9am i 4:30pm
 • Dydd Sadwrn 6 Ionawr 2024: Ar gau
 • Dydd Sul 7 Ionawr 2024: Ar gau
 • Dydd Llun 8 Ionawr 2024: 9am i 5pm
Cymorth Addysg
 • Dydd Llun 25 Rhagfyr 2023: Ar gau
 • Dydd Mawrth 26 Rhagfyr 2023: Ar gau
 • Dydd Mercher 27 Rhagfyr 2023: Ar gau
 • Dydd Iau 28 Rhagfyr 2023: Ar gau
 • Dydd Gwener 29 Rhagfyr 2023: Ar gau
 • Dydd Sadwrn 30 Rhagfyr 2023: Ar gau
 • Dydd Sul 31 Rhagfyr 2023: Ar gau
 • Dydd Llun 1 Ionawr 2024: Ar gau
 • Dydd Mawrth 2 Ionawr 2024: 9am i 5pm
 • Dydd Mercher 3 Ionawr 2024: 9am i 5pm
 • Dydd Iau 4 Ionawr 2024: 9am i 5pm
 • Dydd Gwener 5 Ionawr 2024: 9am i 5pm
 • Dydd Sadwrn 6 Ionawr 2024: Ar gau
 • Dydd Sul 7 Ionawr 2024: Ar gau
 • Dydd Llun 8 Ionawr 2024: 9am i 5pm
Cysylltiadau cyhoeddus
 • Dydd Llun 25 Rhagfyr 2023: Ar gau
 • Dydd Mawrth 26 Rhagfyr 2023: Ar gau
 • Dydd Mercher 27 Rhagfyr 2023: Ar gau
 • Dydd Iau 28 Rhagfyr 2023: Ar gau
 • Dydd Gwener 29 Rhagfyr 2023: Ar gau
 • Dydd Sadwrn 30 Rhagfyr 2023: Ar gau
 • Dydd Sul 31 Rhagfyr 2023: Ar gau
 • Dydd Llun 1 Ionawr 2024: Ar gau
 • Dydd Mawrth 2 Ionawr 2024: Ar gau
 • Dydd Mercher 3 Ionawr 2024: Ar gau
 • Dydd Iau 4 Ionawr 2024: Ar gau
 • Dydd Gwener 5 Ionawr 2024: Ar gau
 • Dydd Sadwrn 6 Ionawr 2024: Ar gau
 • Dydd Sul 7 Ionawr 2024: Ar gau
 • Dydd Llun 8 Ionawr 2024: Ar gau
Gwarchod y Cyhoedd
 • Dydd Llun 25 Rhagfyr 2023: Ar gau
 • Dydd Mawrth 26 Rhagfyr 2023: Ar gau
 • Dydd Mercher 27 Rhagfyr 2023: 9am i 5pm
 • Dydd Iau 28 Rhagfyr 2023: 9am i 5pm
 • Dydd Gwener 29 Rhagfyr 2023: 9am i 4:30pm
 • Dydd Sadwrn 30 Rhagfyr 2023: Ar gau
 • Dydd Sul 31 Rhagfyr 2023: Ar gau
 • Dydd Llun 1 Ionawr 2024: Ar gau
 • Dydd Mawrth 2 Ionawr 2024: 9am i 5pm
 • Dydd Mercher 3 Ionawr 2024: 9am i 5pm
 • Dydd Iau 4 Ionawr 2024: 9am i 5pm
 • Dydd Gwener 5 Ionawr 2024: 9am i 4:30pm
 • Dydd Sadwrn 6 Ionawr 2024: Ar gau
 • Dydd Sul 7 Ionawr 2024: Ar gau
 • Dydd Llun 8 Ionawr 2024: 9am i 5pm
Gwasanaeth Ieuenctid
 • Dydd Llun 25 Rhagfyr 2023: Ar gau
 • Dydd Mawrth 26 Rhagfyr 2023: Ar gau
 • Dydd Mercher 27 Rhagfyr 2023: Ar gau
 • Dydd Iau 28 Rhagfyr 2023: Ar gau
 • Dydd Gwener 29 Rhagfyr 2023: Ar gau
 • Dydd Sadwrn 30 Rhagfyr 2023: Ar gau
 • Dydd Sul 31 Rhagfyr 2023: Ar gau
 • Dydd Llun 1 Ionawr 2024: Ar gau
 • Dydd Mawrth 2 Ionawr 2024: Ar gau
 • Dydd Mercher 3 Ionawr 2024: Ar gau
 • Dydd Iau 4 Ionawr 2024: 9am i 5pm
 • Dydd Gwener 5 Ionawr 2024: 9am i 5pm
 • Dydd Sadwrn 6 Ionawr 2024: Ar gau
 • Dydd Sul 7 Ionawr 2024: Ar gau
 • Dydd Llun 8 Ionawr 2024: 9am i 5pm
Gwasanaethau Phlant
 • Dydd Llun 25 Rhagfyr 2023: Ar gau
 • Dydd Mawrth 26 Rhagfyr 2023: Ar gau
 • Dydd Mercher 27 Rhagfyr 2023: 8:30am i 5pm
 • Dydd Iau 28 Rhagfyr 2023: 8:30am i 5pm
 • Dydd Gwener 29 Rhagfyr 2023: 8:30am i 5pm
 • Dydd Sadwrn 30 Rhagfyr 2023: Ar gau
 • Dydd Sul 31 Rhagfyr 2023: Ar gau
 • Dydd Llun 1 Ionawr 2024: Ar gau
 • Dydd Mawrth 2 Ionawr 2024: 8:30am i 5pm
 • Dydd Mercher 3 Ionawr 2024: 8:30am i 5pm
 • Dydd Iau 4 Ionawr 2024: 8:30am i 5pm
 • Dydd Gwener 5 Ionawr 2024: 8:30am i 5pm
 • Dydd Sadwrn 6 Ionawr 2024: Ar gau
 • Dydd Sul 7 Ionawr 2024: Ar gau
 • Dydd Llun 8 Ionawr 2024: 8:30am i 5pm

Bydd y Tîm Dyletswydd Brys ar gael yn ystod oriau tu allan i'r swyddfa, penwythnosau a Gwyliau Banc ar gyfer argyfyngau.

Rhif ffôn y Tîm ar Ddyletswydd Brys: 0345 053 3116

Harbwr y Rhyl
 • Dydd Llun 25 Rhagfyr 2023: Ar gau
 • Dydd Mawrth 26 Rhagfyr 2023: Ar gau
 • Dydd Mercher 27 Rhagfyr 2023: 9am i 5pm
 • Dydd Iau 28 Rhagfyr 2023: 9am i 5pm
 • Dydd Gwener 29 Rhagfyr 2023: 9am i 5pm
 • Dydd Sadwrn 30 Rhagfyr 2023: 9am i 5pm
 • Dydd Sul 31 Rhagfyr 2023: 9am i 5pm
 • Dydd Llun 1 Ionawr 2024: Ar gau
 • Dydd Mawrth 2 Ionawr 2024: 9am i 5pm
 • Dydd Mercher 3 Ionawr 2024: 9am i 5pm
 • Dydd Iau 4 Ionawr 2024: 9am i 5pm
 • Dydd Gwener 5 Ionawr 2024: 9am i 5pm
 • Dydd Sadwrn 6 Ionawr 2024: 9am i 5pm
 • Dydd Sul 7 Ionawr 2024: 9am i 5pm
 • Dydd Llun 8 Ionawr 2024: 9am i 5pm
Llyfrgelloedd a Siopau Un Alwad

Bydd ein holl lyfrgelloedd a Siopau Un Alwad ynghau o'u hamseroedd cau arferol ddydd Gwener 22 Rhagfyr 2023 tan eu hamseroedd agor a chau arferol o ddydd Mawrth 2 Ionawr 2024.

Llyfrgelloedd a Siopau Un Alwad

Meysydd parcio

Meysydd parcio ar gau dros y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd.

Dydd Sul 24 Rhagfyr 2023

Bydd Lôn Ffynnon Barcer, Dinbych ar gau Dydd Sul 24 Rhagfyr 2023.

Dydd Llun 25 Rhagfyr 2023

Bydd y meysydd parcio canlynol ar gau Dydd Llun 25 Rhagfyr 2023:

 • Lôn Ffynnon Barcer, Dinbych
 • Canolog, y Rhyl
 • Theatr y Pafiliwn, y Rhyl
 • Nova Gorllewin, Prestatyn
 • Beach Road East, Prestatyn

Dydd Sul 31 Rhagfyr 2023

Bydd Lôn Ffynnon Barcer, Dinbych ar gau Ddydd Sul 31 Rhagfyr 2023.

Nantclwyd y Dre
 • Dydd Llun 25 Rhagfyr 2023: Ar gau
 • Dydd Mawrth 26 Rhagfyr 2023: Ar gau
 • Dydd Mercher 27 Rhagfyr 2023: Ar gau
 • Dydd Iau 28 Rhagfyr 2023: Ar gau
 • Dydd Gwener 29 Rhagfyr 2023: Ar gau
 • Dydd Sadwrn 30 Rhagfyr 2023: Ar gau
 • Dydd Sul 31 Rhagfyr 2023: Ar gau
 • Dydd Llun 1 Ionawr 2024: Ar gau
 • Dydd Mawrth 2 Ionawr 2024: Ar gau
 • Dydd Mercher 3 Ionawr 2024: Ar gau
 • Dydd Iau 4 Ionawr 2024: Ar gau
 • Dydd Gwener 5 Ionawr 2024: Ar gau
 • Dydd Sadwrn 6 Ionawr 2024: Ar gau
 • Dydd Sul 7 Ionawr 2024: Ar gau
 • Dydd Llun 8 Ionawr 2024: Ar gau
Parciau gwastraff ac ailgylchu

Bydd y Parciau Ailgylchu yn Ninbych, y Rhyl a Rhuthun ar agor i’r cyhoedd bob dydd yn ôl yr arfer ar wahân i 25 Rhagfyr, 26 Rhagfyr 2023 ac 1 Ionawr 2024.

Ni fydd wasanaethau ailgylchu bore Sadwrn yn Pafiliwn Llangollen ar 23 Rhagfyr 2023.

Mae’n rhaid i chi archebu slot apwyntiad ymlaen llaw cyn ymweld. Ni chaniateir mynediad i unrhyw un sydd heb drefnu apwyntiad.

Parc Gwledig Loggerheads

Parc Loggerheads

 • Dydd Llun 25 Rhagfyr 2023: 8am i 6pm
 • Dydd Mawrth 26 Rhagfyr 2023: 8am i 6pm
 • Dydd Mercher 27 Rhagfyr 2023: 8am i 6pm
 • Dydd Iau 28 Rhagfyr 2023: 8am i 6pm
 • Dydd Gwener 29 Rhagfyr 2023: 8am i 6pm
 • Dydd Sadwrn 30 Rhagfyr 2023: 8am i 6pm
 • Dydd Sul 31 Rhagfyr 2023: 8am i 6pm
 • Dydd Llun 1 Ionawr 2024: 8am i 6pm
 • Dydd Mawrth 2 Ionawr 2024: 8am i 6pm
 • Dydd Mercher 3 Ionawr 2024: 8am i 6pm
 • Dydd Iau 4 Ionawr 2024: 8am i 6pm
 • Dydd Gwener 5 Ionawr 2024: 8am i 6pm
 • Dydd Sadwrn 6 Ionawr 2024: 8am i 6pm
 • Dydd Sul 7 Ionawr 2024: 8am i 6pm
 • Dydd Llun 8 Ionawr 2024: 8am i 6pm

Canolfan Ymwelwyr Loggerheads

 • Dydd Llun 25 Rhagfyr 2023: Ar gau
 • Dydd Mawrth 26 Rhagfyr 2023: 10am i 4pm
 • Dydd Mercher 27 Rhagfyr 2023: 10am i 4pm
 • Dydd Iau 28 Rhagfyr 2023: 10am i 4pm
 • Dydd Gwener 29 Rhagfyr 2023: 10am i 4pm
 • Dydd Sadwrn 30 Rhagfyr 2023: 10am i 4pm
 • Dydd Sul 31 Rhagfyr 2023: 10am i 4pm
 • Dydd Llun 1 Ionawr 2024: 10am i 4pm
 • Dydd Mawrth 2 Ionawr 2024: 10am i 4pm
 • Dydd Mercher 3 Ionawr 2024: 10am i 4pm
 • Dydd Iau 4 Ionawr 2024: 10am i 4pm
 • Dydd Gwener 5 Ionawr 2024: 10am i 4pm
 • Dydd Sadwrn 6 Ionawr 2024: 10am i 4pm
 • Dydd Sul 7 Ionawr 2024: 10am i 4pm
 • Dydd Llun 8 Ionawr 2024: 10am i 4pm
Plas Newydd, Llangollen

Bydd y gerddi ym Mhlas Newydd, Llangollen ar agor drwy Nadolig a'r Flwyddyn Newydd rhwng 8am a 5pm.

Sir Ddinbych Yn Gweithio
 • Dydd Llun 25 Rhagfyr 2023: Ar gau
 • Dydd Mawrth 26 Rhagfyr 2023: Ar gau
 • Dydd Mercher 27 Rhagfyr 2023: Ar gau
 • Dydd Iau 28 Rhagfyr 2023: Ar gau
 • Dydd Gwener 29 Rhagfyr 2023: Ar gau
 • Dydd Sadwrn 30 Rhagfyr 2023: Ar gau
 • Dydd Sul 31 Rhagfyr 2023: Ar gau
 • Dydd Llun 1 Ionawr 2024: Ar gau
 • Dydd Mawrth 2 Ionawr 2024: 9am i 4:30pm
 • Dydd Mercher 3 Ionawr 2024: 9am i 5pm
 • Dydd Iau 4 Ionawr 2024: 9am i 5pm
 • Dydd Gwener 5 Ionawr 2024: 9am i 5pm
 • Dydd Sadwrn 6 Ionawr 2024: Ar gau
 • Dydd Sul 7 Ionawr 2024: Ar gau
 • Dydd Llun 8 Ionawr 2024: 9am i 5pm
Swyddfeydd Cofrestru

Swyddfa Gofrestru y Rhyl

 • Dydd Llun 25 Rhagfyr 2023: Ar gau
 • Dydd Mawrth 26 Rhagfyr 2023: Ar gau
 • Dydd Mercher 27 Rhagfyr 2023: 8:30am i 4:15pm
 • Dydd Iau 28 Rhagfyr 2023: 8:30am i 4:15pm
 • Dydd Gwener 29 Rhagfyr 2023: 8:30am i 3:45pm
 • Dydd Sadwrn 30 Rhagfyr 2023: Ar gau
 • Dydd Sul 31 Rhagfyr 2023: Ar gau
 • Dydd Llun 1 Ionawr 2024: Ar gau
 • Dydd Mawrth 2 Ionawr 2024: 8:30am i 4:15pm
 • Dydd Mercher 3 Ionawr 2024: 8:30am i 4:15pm
 • Dydd Iau 4 Ionawr 2024: 8:30am i 4:15pm
 • Dydd Gwener 5 Ionawr 2024: 8:30am i 3:45pm
 • Dydd Sadwrn 6 Ionawr 2024: Ar gau
 • Dydd Sul 7 Ionawr 2024: Ar gau
 • Dydd Llun 8 Ionawr 2024: 8:30am i 4:15pm

Swyddfeydd Gofrestru Rhuthun

 • Dydd Llun 25 Rhagfyr 2023: Ar gau
 • Dydd Mawrth 26 Rhagfyr 2023: Ar gau
 • Dydd Mercher 27 Rhagfyr 2023: 8:30am i 4:15pm
 • Dydd Iau 28 Rhagfyr 2023: 8:30am i 4:15pm
 • Dydd Gwener 29 Rhagfyr 2023: Ar gau
 • Dydd Sadwrn 30 Rhagfyr 2023: Ar gau
 • Dydd Sul 31 Rhagfyr 2023: Ar gau
 • Dydd Llun 1 Ionawr 2024: Ar gau
 • Dydd Mawrth 2 Ionawr 2024: 9am i 4:30pm
 • Dydd Mercher 3 Ionawr 2024: 8:30am to 4:15pm
 • Dydd Iau 4 Ionawr 2024: 8:30am i 4:15pm
 • Dydd Gwener 5 Ionawr 2024: Ar gau
 • Dydd Sadwrn 6 Ionawr 2024: Ar gau
 • Dydd Sul 7 Ionawr 2024: Ar gau
 • Dydd Llun 8 Ionawr 2024: Ar gau
Treth y cyngor
 • Dydd Gwener 22 Rhagfyr 2023: 8:45am i 12 hanner dydd
 • Dydd Llun 25 Rhagfyr 2023: Ar gau
 • Dydd Mawrth 26 Rhagfyr 2023: Ar gau
 • Dydd Mercher 27 Rhagfyr 2023: Ar gau
 • Dydd Iau 28 Rhagfyr 2023: Ar gau
 • Dydd Gwener 29 Rhagfyr 2023: Ar gau
 • Dydd Sadwrn 30 Rhagfyr 2023: Ar gau
 • Dydd Sul 31 Rhagfyr 2023: Ar gau
 • Dydd Llun 1 Ionawr 2024: Ar gau
 • Dydd Mawrth 2 Ionawr 2024: 8:45am i 5pm
 • Dydd Mercher 3 Ionawr 2024: 8:45am i 5pm
 • Dydd Iau 4 Ionawr 2024: 8:45am i 5pm
 • Dydd Gwener 5 Ionawr 2024: 8:45am i 4:30pm
 • Dydd Sadwrn 6 Ionawr 2024: Ar gau
 • Dydd Sul 7 Ionawr 2024: Ar gau
 • Dydd Llun 8 Ionawr 2024: 8:45am i 5pm
Twristiaeth
 • Dydd Llun 25 Rhagfyr 2023: Ar gau
 • Dydd Mawrth 26 Rhagfyr 2023: Ar gau
 • Dydd Mercher 27 Rhagfyr 2023: Ar gau
 • Dydd Iau 28 Rhagfyr 2023: Ar gau
 • Dydd Gwener 29 Rhagfyr 2023: Ar gau
 • Dydd Sadwrn 30 Rhagfyr 2023: Ar gau
 • Dydd Sul 31 Rhagfyr 2023: Ar gau
 • Dydd Llun 1 Ionawr 2024: Ar gau
 • Dydd Mawrth 2 Ionawr 2024: 9am i 5pm
 • Dydd Mercher 3 Ionawr 2024: 9am i 5pm
 • Dydd Iau 4 Ionawr 2024: 9am i 5pm
 • Dydd Gwener 5 Ionawr 2024: 9am i 5pm
 • Dydd Sadwrn 6 Ionawr 2024: Ar gau
 • Dydd Sul 7 Ionawr 2024: Ar gau
 • Dydd Llun 8 Ionawr 2024: 9am i 5pm
Un Pwynt Mynediad (UPM) (Iechyd a Gofal Cymdeithasol)

Bydd Un Pwynt Mynediad (UPM) ar gael dros y ffôn ac ar-lein yn ystod oriau agor.

Darganfyddwch mwy am UPM.

Amseroedd agor a chau ar gyfer UPM

 • Dydd Llun 25 Rhagfyr 2023: Ar gau
 • Dydd Mawrth 26 Rhagfyr 2023: Ar gau
 • Dydd Mercher 27 Rhagfyr 2023: Ar gau
 • Dydd Iau 28 Rhagfyr 2023: Ar gau
 • Dydd Gwener 29 Rhagfyr 2023: Ar gau
 • Dydd Sadwrn 30 Rhagfyr 2023: Ar gau
 • Dydd Sul 31 Rhagfyr 2023: Ar gau
 • Dydd Llun 1 Ionawr 2024: Ar gau
 • Dydd Mawrth 2 Ionawr 2024: 9am i 4:30pm
 • Dydd Mercher 3 Ionawr 2024: 9am i 5pm
 • Dydd Iau 4 Ionawr 2024: 9am i 5pm
 • Dydd Gwener 5 Ionawr 2024: 9am i 5pm
 • Dydd Sadwrn 6 Ionawr 2024: Ar gau
 • Dydd Sul 7 Ionawr 2024: Ar gau
 • Dydd Llun 8 Ionawr 2024: 9am i 5pm

Bydd y Tîm Dyletswydd Brys ar gael os bydd argyfwng pan mae'r gwasanaeth ddim ar gael

Rhif ffôn y Tîm ar Ddyletswydd Brys: 0345 053 3116