Swyddfeydd Cofrestru

Ewch yn syth i'r map o'r lleoliadau.

Amseroedd agor a sut i wneud apwyntiad

Dewiswch swyddfa i ddarganfod ei amseroedd agor a sut i wneud apwyntiad.

Swyddfa Gofrestru y Rhyl

Swyddfa Gofrestru y Rhyl

Y Swyddfa Gofrestru
Neuadd y Dref
Ffordd Wellington
Y Rhyl
LL18 1BA

Dydd Llun i Ddydd Iau: 8:30am tan 4:15pm

Dydd Gwener: 8:30am tan 3:45pm

Gwnewch apwyntiad trwy ffonio 01824 708100

Yn ôl i frig y dudalen.

Swyddfa Gofrestru Rhuthun

Swyddfa Gofrestru Rhuthun

Ruthin Registration Office

Pan fyddwch yn mynychu’r Swyddfa Gofrestru yn Rhuthun, parciwch ym Maes Parcio Neuadd y Sir ar Ffordd yr Orsaf (LL15 1BP). Mae’r Swyddfa Gofrestru wedi’i lleoli ar y llawr uchaf ar ochr chwith yr adeilad.

Neuadd y Sir
Ffordd Wynnstay
Rhuthun
LL15 1YN

Dydd Mawrth 8:30am tan 3:45pm

Dydd Mercher 8:30am tan 4:15pm

Dydd Iau 8:30am tan 4:15pm

Gwnewch apwyntiad trwy ffonio 01824 708100

Yn ôl i frig y dudalen.

Sut i gysylltu a dod o hyd i ni

Ysgrifennwch atom

Dylid anfon pob gohebiaeth ysgrifenedig i’r cyfeiriad canlynol:

Cyngor Sir Ddinbych
Blwch Post 62
Rhuthun
LL15 9AZ

Sut i gyrraedd yma

Cynlluniwch eich taith gyda Traveline Cymru.

Map o'r lleoliad

Sgipiwch y map gweladwy.