Swyddfeydd Cofrestru

Newidiadau i wasanaeth Cofrestru yn Sir Ddinbych

Seremonïau:

  • Ar gyfer seremonïau Swyddfa Gofrestru, dim ond eich 2 dyst fydd yn gallu bod yn bresennol, heb unrhyw westeion eraill.
  • Gall seremonïau a gynhelir mewn ystafell drwyddedig Sir Ddinbych fynd ymlaen gyda niferoedd cyfyngedig, cysylltwch â ni i gadarnhau nifer y gwesteion a ganiateir. 
  • Sylwch y gallai ein holl gyngor newid heb rybudd.

Gall unrhyw un sydd eisoes wedi archebu lle gysylltu â gwasanaeth cofrestru Sir Ddinbych drwy e-bostio: ceremonies@denbighshire.gov.uk

Mae apwyntiadau cofrestru genedigaethau ar gael nawr, yn union trwy apwyntiad yn unig. Ffoniwch 01824 708100 i wneud apwyntiad.

Gellir archebu copïau o dystysgrifau dim ond dros y ffôn drwy ffonio 01824 708100.

Ni ellir cofrestru marwolaethau dros y ffôn bellach, mae’n rhaid iddynt gael eu cofrestru’n bersonol drwy drefnu apwyntiad. Ffoniwch 01824 708100 i wneud apwyntiad.

Am y wybodaeth ddiweddaraf am ein gwasanaethau a'n cyngor ewch i sirddinbych.gov.uk/coronafeirws

Rhybydd pwysig

Sylwer os gwelwch yn dda ein bod yn gweithredu ar sail Drwy Apwyntiad yn Unig. Gwnewch apwyntiad drwy ffonio 01824 708100

Gorchuddion wyneb

Mae’n rhaid i chi wisgo gorchudd wyneb pan fyddwch chi’n ymweld â Swyddfeydd Cofrestru’r Rhyl neu Rhuthun, oni bai bod gennych chi reswm da dros beidio.

Ewch yn syth i'r map o'r lleoliadau.

Amseroedd agor a sut i wneud apwyntiad

Dewiswch swyddfa i ddarganfod ei amseroedd agor a sut i wneud apwyntiad.

Swyddfa Gofrestru y Rhyl

Swyddfa Gofrestru y Rhyl

Y Swyddfa Gofrestru
Neuadd y Dref
Ffordd Wellington
Y Rhyl
LL18 1BA

Dydd Llun i Ddydd Iau: 8:30am tan 4:15pm

Dydd Gwener: 8:30am tan 3:45pm

Gwnewch apwyntiad trwy ffonio 01824 708100

Yn ôl i frig y dudalen.

Swyddfa Gofrestru Rhuthun

Swyddfa Gofrestru Rhuthun

Ruthin Registration Office

Pan fyddwch yn mynychu’r Swyddfa Gofrestru yn Rhuthun, parciwch ym Maes Parcio Neuadd y Sir ar Ffordd yr Orsaf (LL15 1BP). Mae’r Swyddfa Gofrestru wedi’i lleoli ar y llawr uchaf ar ochr chwith yr adeilad.

Neuadd y Sir
Ffordd Wynnstay
Rhuthun
LL15 1YN

Dydd Mawrth 8:30am tan 3:45pm

Dydd Mercher 8:30am tan 4:15pm

Dydd Iau 8:30am tan 4:15pm

Gwnewch apwyntiad trwy ffonio 01824 708100

Yn ôl i frig y dudalen.

Sut i gysylltu a dod o hyd i ni

Ysgrifennwch atom

Dylid anfon pob gohebiaeth ysgrifenedig i’r cyfeiriad canlynol:

Cyngor Sir Ddinbych
Blwch Post 62
Rhuthun
LL15 9AZ

Sut i gyrraedd yma

Cynlluniwch eich taith gyda Traveline Cymru.

Map o'r lleoliad

Sgipiwch y map gweladwy.