Swyddfeydd y Cyngor 

Lleoliadau swyddfa'r Cyngor ac oriau agor. 

Nid yw Tŷ Russell (y Rhyl) ar agor i’r cyhoedd oni bai fod gennych apwyntiad.

Dylai pobl yn ymweld â ein gwefan am wybodaeth.

Siop Un Alwad Rhuthun

Rydym ar agor i’r cyhoedd o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9am a 4:30pm.

Gallwn helpu gyda phethau fel:

  • sganio dogfennau
  • trwyddedi parcio
  • archebu sachau gwastraff masnachol
  • gwneud cais am Fathodyn Glas

Os oes angen i chi wneud taliad neu os oes gennych gwestiwn am un o wasanaethau’r Cyngor, ffoniwch 01824 706000 (dydd Llun i ddydd Gwener, 8:30am i 5pm) er mwyn i ni sicrhau bod yr holl fanylion gennym i'ch helpu ac i drefnu apwyntiad i'n gweld ni os oes angen.

Os oes gennych unrhyw bryderon am les unigolyn, cysylltwch a’r Pwynt Mynediad Sengl, ar 0300 456 1000. Mewn argyfwng tu allan i oriau, ffoniwch 0345 053 3116 ar gyfer y gwasanaethau cymdeithasol neu 0300 123 3068 ar gyfer pob gwasanaeth arall.

Gwasanaethau a gwybodaeth

Rhuthun Siop Un Alwad (Neuadd y Sir)

Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun.

Tŷ Russell, y Rhyl

Tŷ Russell, Ffordd Churton, Y Rhyl.

Llyfrgell a Siop Un Alwad Corwen

Oriau agor a'r gwasanaethau sydd ar gael yn Llyfrgell a Siop Un Alwad Corwen.

Llyfrgell a Siop Un Alwad Dinbych

Oriau agor a'r gwasanaethau sydd ar gael yn Llyfrgell a Siop Un Alwad Dinbych.

Llyfrgell a Siop Un Alwad Llangollen

Oriau agor a'r gwasanaethau sydd ar gael yn Llyfrgell a Siop Un Alwad Llangollen.

Llyfrgell a Siop Un Alwad Prestatyn

Oriau agor a'r gwasanaethau sydd ar gael yn Llyfrgell a Siop Un Alwad Prestatyn. 

Llyfrgell a Siop Un Alwad Rhuddlan

Oriau agor a'r gwasanaethau sydd ar gael yn Llyfrgell a Siop Un Alwad Rhuddlan.

Llyfrgell a Siop Un Alwad y Rhyl

Oriau agor a'r gwasanaethau sydd ar gael yn Llyfrgell a Siop Un Alwad y Rhyl.

Llyfrgell a Siop Un Alwad Llanelwy

Oriau agor a'r gwasanaethau sydd ar gael yn Llyfrgell a Siop Un Alwad Llanelwy.   

Swyddfeydd Cofrestru

Swyddfa Gofrestru y Rhyl a Swyddfa Gofrestru Rhuthun.

Archifau Gogledd Ddwyrain Cymru (gwefan allanol)

Archifau Gogledd Ddwyrain Cymru.