Penderfyniadau dirprwywyd

Gweld Penderfyniadau Dirprwyedig

Fe’ch hysbyswn bod ein Archif Penderfyniadau Dirprwyedig yn cael ei datblygu ar hyn o bryd.

Os hoffech wneud cais am gopi o benderfyniadau dirprwyedig a wnaethpwyd cyn 16 Medi 2020, cysylltwch â democrataidd@sirddinbych.gov.uk.

Gellir dod o hyd i benderfyniadau a wnaethpwyd ar ôl hynny ar ein tudalen we chwilio newydd ar gyfer Penderfyniadau Dirprwyedig.