Talu am seremoni

Gallwch wneud taliad terfynol am seremoni drwy fynd i Swyddfa Gofrestru'r Rhyl neu Rhuthun.

Mae yna nifer o ffyrdd eraill o dalu: 

 • yn bersonol gydag arian neu gerdyn debyd/credyd
 • dros y ffôn gyda cherdyn debyd/credyd - 01824 708100
 • neu drwy archeb bost (yn amgáu amlen barod â stamp)

Taliadau cerdyn

Rydyn ni’n derbyn y taliadau cerdyn canlynol;

 • Visa Credit
 • Visa Debit
 • UK Maestro
 • International Maestro
 • Mastercard
 • Solo
 • Electron
 • JCB