Genedigaethau, priodasau a marwolaethau

Sut i gofrestru genedigaeth neu farwolaeth, cynllunio ar gyfer priodas/partneriaeth sifil, cael copi o dystysgrif, a mwy.

Services and information

Cofrestru genedigaeth

Pwy all gofrestru genedigaeth a sut.

Priodasau a Phartneriaethau Sifil

Rhoi hysbysiad o briodas, lleoliadau cymeradwy a mwy.

Cofrestru marwolaeth

Gwybod mwy am bwy a all gofrestru marwolaeth a sut.

Copi o dystysgrif

Sut i archebu copi o dystysgrif geni, priodi neu farwolaeth.

Tystysgrifau hanes teulu (gwefan allanol)

Sut i ymchwilio eich hanes teulu.

Seremonïau enwi

Canfyddwch beth yw seremoni enwi a sut i archebu un.

Adnewyddu addunedau

Sut y gall parau ddathlu adnewyddu eu haddunedau priodas neu addewidion partneriaeth sifil.

Seremonïau dinasyddiaeth

Mae’n rhaid i bob ymgeisydd am ddinasyddiaeth Brydeinig sydd dros 18 oed, gymryd rhan mewn seremoni ddinasyddiaeth.

Seremonïau ymrwymo

Seremonïau ar gyfer parau sydd ddim yn dymuno priodi'n gyfreithlon ond sydd eisiau gwneud ymrwymiad cyhoeddus i'r naill a'r llall.

Claddedigaethau, cofebau ac amlosgiadau

Gwybod ble mae ein mynwentydd a sut i gael tystysgrif ar gyfer amlosgiad.

Crwneriaid

Yr hyn y mae Crwner yn ei wneud a sut i gysylltu ag ef.

Swyddfa Gofrestru Rhuthun

Gwybodaeth lleoliad.

Swyddfa Gofrestru y Rhyl

Gwybodaeth lleoliad.

Cwsmeriaid arolwg adborth (gwefan allanol)

Cwsmeriaid arolwg adborth (Gwasanaethau Cofrestru).

Telerau ac amodau'r Gwasanaethau Cofrestru

Gweld telerau ac amodau'r Gwasanaethau Cofrestru.

Angladdau Iechyd y Cyhoedd

Gwybodaeth am Angladdau Iechyd y Cyhoedd.

Atwrneiaeth Arhosol

Mae atwrneiaeth arhosol (LPA) yn ddogfen gyfreithiol sy'n gadael i chi benodi un neu fwy o bobl i'ch helpu i wneud penderfyniadau neu i wneud penderfyniadau ar eich rhan.