Asesu Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae

Yn ogystal â chanfod llinell sylfaen y ddarpariaeth, bydd yr Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae yn galluogi’r canlynol:

  • Canfod bylchau mewn gwybodaeth, yn y ddarpariaeth, y gwasanaethau a gyflenwir a’r polisïau a weithredir
  • Helpu i sefydlu tystiolaeth i roi arwydd o’r pellter a deithiwyd o safbwynt digonolrwydd cyfleoedd chwarae
  • Amlygu ffyrdd posibl o roi sylw i faterion yn ymwneud â gweithio mewn partneriaeth
  • Mewnbwn a chyfraniad pob partner gan gynyddu lefelau gwybodaeth a dealltwriaeth
  • System fonitro a fydd yn annog ac yn gwella cyfathrebu rhwng gweithwyr proffesiynol
  • Canfod enghreifftiau o arferion da
  • Lefelau partneriaeth cynyddol i asesu cyfleoedd chwarae digonol
  • Dewis camau gweithredu ar gyfer y Cynllun Gweithredu Sicrhau Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae sy’n cyd-fynd â’r Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae

Asesu Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae (PDF, 1.5MB)