Gwneud cais am Ofal Plant Dechrau'n Deg

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd arlein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

  • Cyn i chi ddechrau

    Mae'r ffurflen gais hon ar gyfer rhieni a gwarcheidwaid yn unig:

    • sydd â phlentyn sydd â'i ail ben-blwydd rhwng 8 Ionawr 2024 a 7 Ebrill 2024, os nad yw ail ben-blwydd eich plentyn rhwng y dyddiadau hyn, peidiwch ag ymgeisio am ofal plant gan na fyddwch yn gymwys
    • sy'n gymwys ar gyfer rhaglen Dechrau'n Deg

  • Ydych chi’n gwneud cais am Ofal Plant Dechrau’n Deg ar gyfer plentyn sy’n cael eu hail ben-blwydd rhwng 8 Ionawr 2024 a 7 Ebrill 2024?