Addysg Cyn Geni i Rieni

Mae Addysg Cyn Geni i Rieni yn gwrs pedair wythnos sy’n cynnig y sesiynau canlynol:

  • Sesiwn 1: Yr hyn i’w ddisgwyl wrth roi genedigaeth
  • Sesiwn 2: Ystumiau geni actif a dulliau lleddfu poen
  • Sesiwn 3: Bwydo baban
  • Sesiwn 4: Cysgu’n ddiogel a gofalu am fabanod newydd 

Merched beichiog yn darllen llyfr

Ar gyfer pwy mae’r sesiynau?

Mae'r cwrs Addysg Cyn Geni i Rieni ar gael i famau yn Sir Ddinbych sydd yn nhrydydd tymor eu beichiogrwydd. Mae croeso i’r partner geni ddod hefyd. 

Pryd a lle fydd y sesiynau’n cael eu cynnal?

Mae’r sesiynau yn cael eu cynnal yng Nghanolfan Gymunedol Eirianfa o 9:30am i 11:30am ar y diwrnodau canlynol:

  • Dydd Iau 25 Ebrill 2024 (Sesiwn 1)
  • Dydd Iau 2 Mai 2024 (Sesiwn 2)
  • Dydd Iau 9 Mai 2024 (Sesiwn 3)
  • Dydd Iau 16 Mai 2024 (Sesiwn 4)

Gwybodaeth am y lleoliad

Cyfeiriad y lleoliad yw:

Canolfan Gymunedol Eirianfa
Maes y Ffatri
Dinbych
LL16 3TS

Parcio

Y meysydd parcio agosaf i’r lleoliad yw:

Cyfleusterau ar gyfer pobl anabl

Mae mynediad a thoiledau ar gyfer pobl anabl yn y lleoliad.

Sut i gymryd rhan

Bydd angen i chi gadw lle er mwyn cymryd rhan yn y cwrs hwn.

Rydym ni’n argymell eich bod chi’n mynd i bob un o’r sesiynau i fanteisio i’r eithaf ar y cwrs.

Sut i gadw lle

I gadw lle ar y cwrs Addysg Cyn Geni i Rieni, gallwch chi: