Tîm Ieuenctid gwledig

Mae’r Tîm Gwledig yn helpu cymunedau i ymgysylltu â phobl ifanc leol. Mae’r tîm yn gweithio’n lleol i wneud newidiadau cadarnhaol ar gyfer pobl ifanc a chreu cyfleoedd wedi’u harwain gan y gymuned.

Mae’r tîm yn datblygu cyfleoedd ieuenctid sydd wedi’u teilwra i gymunedau gwledig.

Yn defnyddio ‘Branwen y Fan Wen’, ein cerbyd allgymorth mawr, rydym ni’n cynnal gwaith allgymorth a datgysylltiedig mewn cymunedau gwledig. Ein nod yw rhoi cyfle i bobl ifanc roi cynnig ar bethau newydd a chymdeithasu’n lleol gyda’u cyfoedion mewn amgylchedd diogel. Rydym ni’n cefnogi ac yn grymuso cymunedau i sefydlu a rhedeg clybiau ieuenctid ac i ymgynghori gyda phobl ifanc ynghylch y ddarpariaeth a’r gweithgareddau yr hoffan nhw eu gwneud. 

Mae’r gefnogaeth yn cynnwys:

  • clwb ieuenctid dros dro
  • mynd i ddiwrnodau hwyl cymunedol 
  • helpu i recriwtio a hyfforddi gwirfoddolwyr lleol ac arweinwyr ifanc
  • darparu cymorth parhaus i sefydlu a rhedeg clwb ieuenctid cynaliadwy