Canolfan ieuenctid Prestatyn

Mynd yn syth i:

Prestatyn youth centre

Oriau agor

 • Dydd Mawrth 6pm i 8pm: sesiwn iau i bobl ifanc ym mlwyddyn ysgol 6, 7 ac 8.
 • Dydd Mercher 6pm i 8pm: sesiwn hŷn i bobl ifanc ym mlwyddyn ysgol 9 ac uwch.

Yn ôl i frig y dudalen.

Gweithgareddau

Sesiwn iau

Ebrill 2024

Ebrill 2024

9 Ebrill: Dim sesiwn yr wythnos yma

Ni fydd sesiwn yr wythnos yma gan fod rhaid i’r tîm fynd ar hyfforddiant pwysig.


16 Ebrill: Sesiwn croeso’n ôl

Croesawu pawb yn ôl a chreu bwrdd rheolau newydd. Fe wnawn ni hefyd sicrhau bod unrhyw waith papur yn gyfredol.

Fe wnawn ni gyflwyno ein nodwedd paned a sgwrs newydd. Byddwn hefyd yn trafod pa weithgareddau tu allan yr hoffai’r bobl ifanc eu gweld yn y ganolfan ac yn datgelu ein gardd newydd.


23 Ebrill: Coginio’n rhad

Bydd y bobl ifanc yn ffurfio grwpiau i ddylunio pryd o fwyd, sy’n eithaf rhad, yr hoffen nhw ei baratoi a’i goginio. Bydd y syniadau’n cael eu cyflwyno i staff gwaith ieuenctid a bydd yr un gorau’n cael ei goginio dros yr wythnosau nesaf. Rhaid i’r bwyd gynnwys rhywbeth y gallwn ni ei dyfu yn yr ardd!


30 Ebrill: Gweithgaredd gardd

Gall pobl ifanc ddewis hedyn blodyn i’w dyfu cyn ei blannu mewn potyn neu blannwr gan ddefnyddio cyfarpar gardd y Gwasanaeth Ieuenctid. Byddant hefyd yn plannu tatws a moron neu letys.

Mai 2024

Mai 2024

7 Mai: Sesiwn goginio a phaned a sgwrs

Bydd gweithwyr ieuenctid yn coginio’r rysáit coginio’n rhad o’r mis blaenorol.

Sesiwn paned a sgwrs gyntaf.


14 Mai: Creu bwydwyr adar

Bydd pobl ifanc yn creu bwydwyr adar i’w gosod o amgylch yr ardal wrth y ganolfan ieuenctid ac yn ymchwilio i’r bwyd gorau i’w roi ynddyn nhw.


21 Mai: Prosiect papier mâché

Bydd pobl ifanc yn defnyddio papier mâché i greu wyneb newydd i rywun.


28 Mai: Hanner tymor

Dim sesiwn yr wythnos yma.

Mehefin 2024

Mehefin 2024

4 Mehefin: Ffilm a chrempogau

Noson ffilmiau, yn gwylio ffilmiau wedi’u dewis gan bobl ifanc, a gwneud crempogau i’w bwyta hefyd!


11 Mehefin: Sesiwn rygbi tag neu ŵy ar lwy

Bydd pobl ifanc a gweithwyr ieuenctid yn cymryd rhan mewn sesiwn rygbi tag ac yn cystadlu mewn ras ŵy ar lwy neu gwrs rhwystrau.


18 Mehefin: Dod i adnabod eich gweithiwr ieuenctid

Dewch i adnabod eich gweithwyr ieuenctid gyda chwestiynau gwir neu gau a sgwrsio dros baned. Hynny mewn lle wedi’i ddylunio’n greadigol gyda’ch pwnc chi i’w weld ar y wal.


25 Mehefin: Dysgu rhywbeth newydd

Bydd pobl ifanc yn cael cyfle i ddysgu sut i wau neu grosio, gyda’r nod o greu blanced Gwasanaeth Ieuenctid Sir Ddinbych. Byddwn hefyd yn gwneud mannau ymgynghori newydd ar y wal gan ddefnyddio borderi papur.

Gorffennaf 2024

Gorffennaf 2024

2 Gorffennaf: Helfa drysor

Bydd pobl ifanc yn cymryd rhan mewn helfa drysor o amgylch eu cymuned leol (Morfa).


9 Gorffennaf: Sesiwn ymgynghori

Bydd pobl ifanc a gweithwyr ieuenctid yn cydweithio i ddewis gweithgareddau ar gyfer y chwarter nesaf a nodi pa adnoddau sydd eu hangen. Byddwn hefyd yn cynllunio picnic!


16 Gorffennaf: Picnic

Byddwn yn dathlu ein sesiwn olaf gyda chwis a phicnic!

Sesiwn hŷn

Ebrill 2024

Ebrill 2024

10 Ebrill: Dim sesiwn yr wythnos yma

Ni fydd sesiwn yr wythnos yma gan fod rhaid i’r tîm fynd ar hyfforddiant pwysig.


17 Ebrill: Sesiwn croeso’n ôl

Croesawu pawb yn ôl a chreu bwrdd rheolau newydd. Fe wnawn ni hefyd sicrhau bod unrhyw waith papur yn gyfredol.

Fe wnawn ni gyflwyno ein nodwedd paned a sgwrs newydd. Byddwn hefyd yn trafod pa weithgareddau tu allan yr hoffai’r bobl ifanc eu gweld yn y ganolfan ac yn datgelu ein gardd newydd.


24 Ebrill: Coginio’n rhad

Bydd y bobl ifanc yn ffurfio grwpiau i ddylunio pryd o fwyd, sy’n eithaf rhad, yr hoffen nhw ei baratoi a’i goginio. Bydd y syniadau’n cael eu cyflwyno i staff gwaith ieuenctid a bydd yr un gorau’n cael ei goginio dros yr wythnosau nesaf. Rhaid i’r bwyd gynnwys rhywbeth y gallwn ni ei dyfu yn yr ardd!

Mai 2024

Mai 2024

1 Mai: Gweithgaredd gardd

Gall pobl ifanc ddewis hedyn blodyn i’w dyfu cyn ei blannu mewn potyn neu blannwr gan ddefnyddio cyfarpar gardd y Gwasanaeth Ieuenctid. Byddant hefyd yn plannu tatws a moron neu letys.

8 Mai: Sesiwn goginio a phaned a sgwrs

Bydd gweithwyr ieuenctid yn coginio’r rysáit coginio’n rhad o’r mis blaenorol.

Sesiwn paned a sgwrs gyntaf.


15 Mai: Creu bwydwyr adar

Bydd pobl ifanc yn creu bwydwyr adar i’w gosod o amgylch yr ardal wrth y ganolfan ieuenctid ac yn ymchwilio i’r bwyd gorau i’w roi ynddyn nhw.


22 Mai: Prosiect papier mâché

Bydd pobl ifanc yn defnyddio papier mâché i greu wyneb newydd i rywun.


29 Mai: Hanner tymor

Dim sesiwn yr wythnos yma.

Mehefin 2024

Mehefin 2024

5 Mehefin: Ffilm a chrempogau

Noson ffilmiau, yn gwylio ffilmiau wedi’u dewis gan bobl ifanc, a gwneud crempogau i’w bwyta hefyd!


12 Mehefin: Sesiwn rygbi tag neu ŵy ar lwy

Bydd pobl ifanc a gweithwyr ieuenctid yn cymryd rhan mewn sesiwn rygbi tag ac yn cystadlu mewn ras ŵy ar lwy neu gwrs rhwystrau.


19 Mehefin: Dod i adnabod eich gweithiwr ieuenctid

Dewch i adnabod eich gweithwyr ieuenctid gyda chwestiynau gwir neu gau a sgwrsio dros baned. Hynny mewn lle wedi’i ddylunio’n greadigol gyda’ch pwnc chi i’w weld ar y wal.


26 Mehefin: Dysgu rhywbeth newydd

Bydd pobl ifanc yn cael cyfle i ddysgu sut i wau neu grosio, gyda’r nod o greu blanced Gwasanaeth Ieuenctid Sir Ddinbych. Byddwn hefyd yn gwneud mannau ymgynghori newydd ar y wal gan ddefnyddio borderi papur.

Gorffennaf 2024

Gorffennaf 2024

3 Gorffennaf: Helfa drysor

Bydd pobl ifanc yn cymryd rhan mewn helfa drysor o amgylch eu cymuned leol (Morfa).


10 Gorffennaf: Sesiwn ymgynghori

Bydd pobl ifanc a gweithwyr ieuenctid yn cydweithio i ddewis gweithgareddau ar gyfer y chwarter nesaf a nodi pa adnoddau sydd eu hangen. Byddwn hefyd yn cynllunio picnic!


17 Gorffennaf: Picnic

Byddwn yn dathlu ein sesiwn olaf gyda chwis a phicnic!

Os nad ydych chi wedi cofrestru efo ni’n barod, defnyddiwch y ddolen berthnasol ar gyfer eich oedran. Dylai plant a phobl ifanc dan 13 oed ofyn i riant neu ofalwr lenwi’r ffurflen.

Cofrestru gyda Chlwb Ieuenctid Prestatyn (13 oed a hŷn)

Cofrestru gyda Chlwb Ieuenctid Prestatyn (dan 13 oed)

Yn ôl i frig y dudalen.

Cyfleusterau

 • Mynediad i bobl anabl
 • WiFi am ddim
 • Bwrdd pŵl
 • Tennis bwrdd
 • Playstation
 • Cegin
 • Neuadd chwaraeon
 • Deunyddiau celf a chrefft
 • Gemau bwrdd

Yn ôl i frig y dudalen.

Cwrdd â’r tîm

Tudur Parry ydi Weithiwr Ieuenctid Cymunedol ar gyfer Prestatyn. Os oes gennych chi unrhyw gwestiwn fe allwch chi siarad efo fo wyneb yn wyneb neu’n defnyddio’r manylion isod.

Yn ôl i frig y dudalen.

Mesurau Diogelwch Covid

Rydym yn parhau i ddilyn y cyngor a roddir gan Lywodraeth Cymru ynglŷn â COVID-19 (gwefan allanol). Peidiwch â dod i mewn i’r ganolfan os ydych chi neu’r bobl rydych chi’n byw gyda nhw yn sâl neu’n dangos symptomau o COVID-19. Tra’r ydych yn y ganolfan, dilynwch unrhyw arwyddion â chyfarwyddiadau diogelwch arnynt ac unrhyw geisiadau gan staff. 

Yn ôl i frig y dudalen.

Sut i ddod o hyd i ni a chysylltu efo ni

Canolfan Ieuenctid Prestatyn
Dawson Drive
Prestatyn
LL19 8SY

Cysylltwch â chanolfan ieuenctid Prestatyn arlein

Ffôn: 07795051832

Yn ôl i frig y dudalen.

Sut i gyrraedd yma

Cynlluniwch eich taith gyda Traveline Cymru (gwefan allanol)

Meysydd parcio agosaf y Cyngor ydi:

Map o'r lleoliad

Sgipiwch y map gweladwy.