Gallwch gael cymorth ar gyfer eich plentyn gan y Gwasanaethau Ieuenctid

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd arlein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

Arlein

Mae’r ffurflen hon ar gyfer rhieni a gofalwyr er mwyn gofyn am gymorth gydag unrhyw faterion neu broblemau mae eu plant yn eu hwynebu.

* = gwybodaeth ofynnol.

  • Eich manylion