Cymorth gan y Gwasanaethau Ieuenctid (unigolyn ifanc)

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd arlein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

Arlein

Mae’r ffurflen hon ar gyfer pobl ifanc er mwyn gofyn i ni am gymorth gydag unrhyw faterion neu broblemau maent yn eu cael.

* = gwybodaeth ofynnol.

  • Eich manylion