Amgueddfa'r Rhyl

Cysylltu â ni

Stryd yr Eglwys
Y Rhyl
LL18 3AA

E-bost: treftadaeth@sirddinbych.gov.uk

Rhif Ffôn: 01745 353 814

Amseroedd agor

  • Dydd Llun: ar gau
  • Dydd Mawrth: 10am i 5pm
  • Dydd Mercher: hanner dydd i 5pm
  • Dydd Iau: 10am i 5pm
  • Dydd Gwener: 10am i 2pm
  • Dydd Sadwrn: 9:30am i 12:30pm
  • Dydd Sul: ar gau

Manylion am amgueddfa'r Rhyl

Cerdded hyd bier Edwardaidd, sbecian i mew i giosgau hen ffasiwn a darganfod mwy am y personoliaethau a luniodd y Rhyl.

Map o'r lleoliad

Sgipiwch y map gweladwy.