Hamdden a thwristiaeth

O lyfrgelloedd a hamdden i dai hanesyddol, orielau celf, theatrau a digwyddiadau.

Wybodaeth ddiweddaraf coronafeirws

Cyngor Cyfoeth Naturiol Cymru yw gofalu amdanoch eich hun ac eraill drwy ddilyn canllawiau iechyd cyhoeddus Cymru a'r Llywodraeth.

Gofynnir i breswylwyr osgoi teithio diangen a gwneud unrhyw daith gerdded awyr agored yn lleol i'ch ardal, peidiwch â mynd i mewn i'ch car i deithio.

Mae llwybrau cerdded yn dal ar agor ond rhaid i'r rhai sy'n eu defnyddio wneud hynny ar eu pen eu hunain neu aelodau eich cartref eich hun ac, os ydych yn dod ar draws pobl eraill, cadwch at y rheol ymbellhau cymdeithasol.

Hamdden Sir Ddinbych Ltd

Mae pob safle Hamdden sir Ddinbych ar gau ar gyfer y cyfyngiadau cyfnod atal byr. Y cynllun presennol yw ailagor y rhan fwyaf o'n safleoedd o 9/11/20 pan ddaw'r clo i ben. 

I gael rhagor o wybodaeth ac arweiniad yn ystod pandemig coronaidd y galon, ewch i www.sirddinbych.gov.uk/coronafeirws

Services and information

Canolfannau hamdden (gwefan allanol)

Aelodaeth canolfan hamdden, archebion arlein, amserlenni a mwy.

Llyfrgelloedd

Ymunwch â'r llyfrgell arlein, chwiliwch y catalog, lawrlwythiadau digidol a mwy.

Ymweld â Sir Ddinbych

Pethau i'w gwneud, llefydd i aros, pwyntiau gwybodaeth i dwristiaid a mwy.

Hamdden Sir Ddinbych (gwefan allanol)

Canolfannau hamdden, theatrau, atyniadau a mwy.

Amgueddfeydd a thai hanesyddol

Archwiliwch ein tai a'n hamgueddfeydd hanesyddol.

Digwyddiadau / Be sy'mlaen

Edrychwch beth sy’n digwydd yn Sir Ddinbych.

SC2 y Rhyl (gwefan allanol)

Dyfrparc, tag Ninja a mwy.

Cerdded (gwefan allanol)

Ewch i denbighshirecountryside.org.uk er mwyn darganfod sut i archwilio Sir Ddinbych ar droed.

Ein cefn gwlad (gwefan allanol)

Darganfod ble mae ein safleoedd rheoledig a sut i'w cyrraedd.

Canolfannau Ieuenctid (gwefan allanol)

Gwybodaeth am Ganolfannau Ieuenctid.

Nova Prestatyn (gwefan allanol)

Mae gan y Nova rhywbeth i'r teulu cyfan ei fwynhau.

Beicio (gwefan allanol)

Ewch i ridenorthwales.co.uk am fwy o wybodaeth beicio.

Cestyll a safleoedd crefyddol

Canfod castell neu safle crefyddol yn Sir Ddinbych.

Galerïau celf a theatrau

Dewch i gael gwybodaeth am orielau celf a theatrau yn Sir Ddinbych.

Traethau a llynnoedd

Gwybodaeth am traethau a llynnoedd Sir Ddinbych.

Gwasanaeth Dosbarthu Taflenni Twristiaeth

Rydym yn darparu gwasanaeth dosbarthu taflenni twristiaeth am ddim ar gyfer busnesau i archebu taflenni a phamffledi.

Sioe Awyr y Rhyl

Gwybodaeth am sioe awyr y Rhyl.

Archifau Gogledd Ddwyrain Cymru (gwefan allanol)

Archifau Gogledd Ddwyrain Cymru.

Harbwr y Rhyl

Mae Harbwr y Rhyl ar Arfordir ysblennydd Gogledd Cymru.

Meysydd chwarae

Gwybodaeth am ardaloedd chwarae a sut i roi gwybod am broblem.

Yn cynnal digwyddiad yn Sir Ddinbych

Gwybodaeth am cynnal digwyddiad yn Sir Ddinbych.