Plas Newydd, Llangollen

Amseroedd archebu ac agor

Mae tŷ hanesyddol ac ystafelloedd te Plas Newydd bellach ar gau a bydd yn croesawu ymwelwyr yn ôl yn Ebrill 2023.

Mae’r gerddi'n dal ar agor am ddim bob dydd ac nid oes angen trefnu ymlaen llaw. Mae’r giatiau ar gau bob nos ar fachlud haul. Caniateir cŵn ar dennyn yn y gerddi ac ar iard yr Ystafell De.

Gallwch drefnu ymweliad grŵp drwy anfon e-bost atom neu Galw 01978 862834 Llun i ddydd Gwener.

Cysylltu â ni

Hill Street
Llangollen
LL20 8AW

E-bost: plasnewydd@denbighshire.gov.uk

Rhif Ffôn: 01978 862834

Cyfryngau cymdeithasol

Manylion am Plas Newydd

Daliodd y Foneddiges Eleanor Butler a Miss Sarah Ponsonby ddychymyg cymdeithas Rhaglywyddiaeth.

Roeddent yn derbyn cryn dipyn o ymwelwyr i'r bwthyn bychan gwylaidd, a dros y blynyddoedd buont yn ei drawsffurfio i ffantasi Gothig o wydr lliw a derw cerfiedig hardd.

Ym Mhlas Newydd heddiw, mae arddangosfa gan gynnwys rhai o'u heiddo a thaith glywedol yn dod â'u stori yn fyw. Gallwch fynd am dro drwy'r gerddi ac ar hyd llwybr glannau'r afon.

A chewch gael paned, fel y gwnaeth Wordsworth, Sir Walter Scott a Dug Wellington o'ch blaen.

Rhestr Prisiau

 • Oedolyn: £7.00
 • Plant 5 i 16 oed: £6.00
 • Plentyn dan 5 oed: Am ddim
 • Teulu: £19.50
 • Pobl Hŷn (60 oed +): £6.00
 • Myfyrwyr: £6.00
 • Gofalwr gydag ymwelwr anabl: Am ddim
 • Clwb Archeolegwyr Ifanc: Am ddim
 • Ysgolion Sir Ddinbych: £2.00 y pen
 • Pob ysgol arall: £2.25 y pen
 • Arweinlyfr: £2.00
 • Llyfr sain: £1.50

Ymweliadau Grŵp

Beth am ddod â'ch grŵp ar gyfer ymweliad bythgofiadwy i Blas Newydd a'r Gerddi ac Ystafelloedd Te?

Rydym yn cynnig sgwrs am ddim i grwpiau o 15 neu fwy, a bydd un o'n Cynorthwywyr Treftadaeth yn datgelu hanes rhyfeddol y tŷ a'i breswylwyr.

Gallwch archebu ymlaen llaw a chael rhagor o wybodaeth drwy gysylltu â ni ar 01978 862834 neu plasnewydd@denbighshire.gov.uk.

Ystafelloedd te

Rhwng mis Ebrill a mis Hydref mae ein Ystafelloedd Te yn darparu bwyd cartref lleol. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni ar: 01978 862834 neu plasnewydd@denbighshire.gov.uk.

Map o'r lleoliad

Sgipiwch y map gweladwy.