Plas Newydd, Llangollen

Amseroedd archebu ac agor

Mae tŷ hanesyddol Plas Newydd ar agor i ymwelwyr o 10.30am, gyda mynediad olaf i’r tŷ am 3.30pm.

Gellir prynu tocynnau yn Ystafelloedd Te’r Stablau. Gallwch brynu eich tocyn ar y diwrnod neu ymlaen llaw ar ein tudalen Eventbrite (gwefan allanol).

Ar ôl i chi ddangos eich tocyn i’r Staff Treftadaeth wrth y drws, byddwch yn derbyn croeso cynnes i Blas Newydd, lle cewch archwilio cartref ‘Merched Llangollen’ fel y mynnoch chi. Os hoffech chi wrando ar fwy o wybodaeth gan ein tîm Treftadaeth, yna rydym yn cynnal sgyrsiau am Ferched Llangollen a Phlas Newydd drwy gydol y dydd.

Does dim rhaid archebu i ymweld â’r Gerddi na'r Ystafelloedd Te, a gallwch wneud hynny yn rhad ac am ddim hefyd. Caniateir cŵn ar dennyn yn y gerddi ac ar iard yr Ystafell De.   

Cofiwch gymryd sylw o’r arwyddion a chadw at y canllawiau pan fyddwch chi’n ymweld â’r eiddo. Mae’n rhaid gwisgo gorchuddion wyneb yn y tŷ (oni bai eich bod wedi eich eithrio) ac mae angen glanhau eich dwylo cyn mynd i mewn ynghyd â llenwi manylion tracio ac olrhain.

Mae Plas Newydd ar agor o Mawrth 30 hyd 3ydd o Dachwedd yn ystod yr amseroedd canlynol:

Plas Newydd: Amseroedd agor
MisDyddAmseroedd agor
Mawrth (o yr 30) Pob dydd 10:30am i 4:15pm (tŷ), 5pm (gerddi)
Ebrill Pob dydd 10:30am i 4:15pm (tŷ), 5pm (gerddi)
Mai Pob dydd 10:30am i 4:15pm (tŷ), 5pm (gerddi)
Mehefin Pob dydd 10:30am i 4:15pm (tŷ), 5pm (gerddi)
Gorffennaf Pob dydd 10:30am i 4:15pm (tŷ), 5pm (gerddi)
Awst Pob dydd 10:30am i 4:15pm (tŷ), 5pm (gerddi)
Medi Pob dydd 10:30am i 4:15pm (tŷ), 5pm (gerddi)
Hydref Pob dydd 10:30am i 4:15pm (tŷ), 5pm (gerddi)
Tachwedd 1af, 2il a 3ydd 10:30am i 4:15pm (tŷ), 5pm (gerddi)

Mynediad olaf i’r tŷ: 3:30pm

Mynediad olaf i’r gerddi: 4pm

Ystafelloedd te ar agor 10am i 4pm.

Gallwch drefnu ymweliad grŵp ar gyfer tymor nesaf rhwng mis Ebrill a 3ydd o Dachwedd drwy anfon e-bost atom neu Galw 01978 862834 Llun i ddydd Gwener.

Cysylltu â ni

Hill Street
Llangollen
LL20 8AW

E-bost: plasnewydd@denbighshire.gov.uk

Rhif Ffôn: 01978 862834

Cyfryngau cymdeithasol

Manylion am Plas Newydd

Daliodd y Foneddiges Eleanor Butler a Miss Sarah Ponsonby ddychymyg cymdeithas Rhaglywyddiaeth.

Roeddent yn derbyn cryn dipyn o ymwelwyr i'r bwthyn bychan gwylaidd, a dros y blynyddoedd buont yn ei drawsffurfio i ffantasi Gothig o wydr lliw a derw cerfiedig hardd.

Ym Mhlas Newydd heddiw, mae arddangosfa gan gynnwys rhai o'u heiddo a thaith glywedol yn dod â'u stori yn fyw. Gallwch fynd am dro drwy'r gerddi ac ar hyd llwybr glannau'r afon.

A chewch gael paned, fel y gwnaeth Wordsworth, Sir Walter Scott a Dug Wellington o'ch blaen.

Rhestr Prisiau

 • Oedolyn: £6.00
 • Plant 5 - 16 oed: £5.00
 • Plentyn dan 5 oed: Am ddim
 • Teulu (4 person o leiaf 1 plentyn): £17.50
 • Pobl Hŷn (60 oed +): £5.00
 • Myfyrwyr: £5.00
 • Gofalwr gydag ymwelwr anabl: Am ddim
 • Clwb Archeolegwyr Ifanc: Am ddim
 • Ysgolion Sir Ddinbych: £2.00 y pen
 • Pob ysgol arall: £2.25 y pen
 • Arweinlyfr: £1.50
 • Llyfr sain: £1.50

Ymweliadau Grŵp

Beth am ddod â'ch grŵp ar gyfer ymweliad bythgofiadwy i Blas Newydd a'r Gerddi ac Ystafelloedd Te?

Rydym yn cynnig sgwrs am ddim i grwpiau o 15 neu fwy, a bydd un o'n Cynorthwywyr Treftadaeth yn datgelu hanes rhyfeddol y tŷ a'i breswylwyr.

Gallwch archebu ymlaen llaw a chael rhagor o wybodaeth drwy gysylltu â ni ar 01978 862834 neu plasnewydd@denbighshire.gov.uk.

Ystafelloedd te

Rhwng mis Ebrill a mis Hydref mae ein Ystafelloedd Te yn darparu bwyd cartref lleol. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni ar: 01978 862834 neu plasnewydd@denbighshire.gov.uk.

Map o'r lleoliad

Sgipiwch y map gweladwy.