Ffurflen gofrestru Beth am Chwarae Allan: Gallt Melyd

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd arlein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

  • Cyn i chi ddechrau

    Fe allwch ddefnyddio’r ffurflen hon i gofrestru manylion un plentyn ar gyfer sesiynau Beth am Chwarae Allan.

    Os hoffech gofrestru mwy nag un plentyn yna cwblhewch y ffurflen hon gynifer o weithiau ag sydd angen.