Cymorth gyda mynediad at ddata symudol 

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd arlein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

* = gwybodaeth ofynnol.

  • Cyn cychwyn

    I fod yn gymwys i gael mynediad i'r Banc Data Cenedlaethol mae'n rhaid i chi fod dros 18 oed ac yn dod o aelwyd incwm isel. Mae angen i chi hefyd fodloni un neu fwy o'r meini prawf canlynol:

    • nid oes gennych ddigon o fynediad i'r rhyngrwyd gartref, os o gwbl
    • nid oes gennych ddigon o fynediad i'r rhyngrwyd i ffwrdd o gartref, os o gwbl
    • ni allwch fforddio eich contract misol presennol neu ychwanegiad
  • Ydych chi dros 18 oed?