Gwybodaeth am Marine Lake

Marine Lake
Wellington Road
Y Rhyl
Sir Ddinbych
LL18 1AQ

Hwylio, canŵio, sgïo dŵr, tonfyrddio, glinfyrddio ac i’r rheiny ohonoch chi sy’n ddigon beiddgar, troednoethio. Dyma rai yn unig o’r gweithgareddau y gallwch gymryd rhan ynddyn nhw yn y Llyn Morwrol, yr unig lyn dŵr heli yng ngogledd Cymru.

Mae'r Llyn Morwrol yn gronfa ddŵr 12 hectar o law dyn ger aber Afon Clwyd.

I'r rheiny ohonoch chi sydd ddim eisiau gwlychu eich traed, beth am fynd am dro o amgylch y llyn. Mae'r Llwybr Amgylcheddol newydd bellach ar agor lle gallwch chi ryfeddu ar holl fywyd gwyllt yr ardal. Neu, beth am daith ar y Rheilffordd Fach sy’n cael ei gweithredu gan Ymddiriedolaeth Cadwraeth Stêm y Rhyl (gwefan allanol) - y rheilffordd hynaf o’i math ym Mhrydain.

Oriau agor

Mae'r tir o amgylch y Llyn Morol ar agor drwy gydol y flwyddyn, felly gallwch fynd am dro ar unrhyw adeg. Mae yma hefyd ddau faes chwarae awyr agored, un ar gyfer y plant bach ac un ar gyfer plant ychydig yn hŷn.

Mae gan y Llyn Morol ddwy amserlen ar gyfer defnyddwyr gwahanol.

Amserlen Marine Lake 2019-20 (PDF, 435KB)

Rheolau

Mae rheolau gwahanol yn dibynnu ar ba fach o gyfarpar sydd gennych chi.

Fodd bynnag, bydd yn rhai di bawb gael:

  • Yswiriant
  • Siaced achub neu gymorth hynofedd
  • Trwydded

Sgïo dŵr a thonfyrddio

Gall perchnogion cychod pŵer ddefnyddio’r Llyn Morol cyn belled â'u bod yn dod yn aelodau o Glwb Sgïo Dŵr Ocean Beach.

Drwy ddod yn aelodau o'r clybiau hyn byddwch yn derbyn cyflwyniad i'r llyn ac felly byddwn ni'n gwybod eich bod yn gymwys ac yn gyfarwydd â'r Llyn Morol.

Unwaith y bydd gennych chi brawf aelodaeth, bydd arnoch chi angen talu a chyflwyno tystysgrif atebolrwydd cyhoeddus ddilys er mwyn i chi dderbyn eich trwydded, sticer cwch a’ch allwedd slipffordd.

Gwaherddir defnyddio Badau Dŵr Personol ('Jet Skis') ar y Llyn Morol. Fe roddir copi o weithdrefnau gweithredu'r Llyn Morol efo'ch trwydded, ac mae'n rhaid glynu at y rhain bob amser.

Hwylio Di-bŵer

Mae croeso i berchnogion Canŵod, Caiacau, Bordau Hwylfyrddio a Chychod Hwylio hefyd ddefnyddio'r Llyn Morol.

Fel gyda badau pŵer, mae’n rhaid i chi gyflwyno tystysgrif yswiriant ddilys ac mae’n rhaid talu cyn y rhoddir trwydded a sticer cwch.

Nid fydd yna unrhyw sgïo na gweithgaredd pŵer, dim ond hwylio / di-bŵer o fis Hydref i fis Mawrth. Mae hynny drwy drafodaeth â Fforwm Defnyddwyr y Llyn Morol, gan nad ydyn ni am darfu ar fywyd gwyllt sy'n defnyddio'r ynys yn ystod y misoedd hyn.

Map o'r lleoliad

Sgipiwch y map gweladwy.