Gwybodaeth am y Tîm Datblygu'r Gweithlu

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â Gofal Cymdeithasol Cymru (gwefan allanol) ar raglen Datblygu'r Gweithlu Gofal Cymdeithasol Cymru.

Nid y rhaglen yw rhoi darpariaeth hyfforddi, datblygu a chymhwyster ar draws gofal cymunedol oedolion, gofal cymdeithasol plant, ynghyd â datblygu rheoli. Mae’r rhaglen hon yn agored i ddarparwyr allanol, neu sefydliadau gofal cymdeithasol priodol eraill sy'n gweithio yn Sir Ddinbych, sy'n darparu gwasanaethau wedi'u comisiynu ar gyfer oedolion a phlant a theuluoedd.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni.

Cysylltu â'r Tîm Datblygu'r Gweithlu