Dementia: diagnosis

Cael diagnosis os oes amheuaeth o ddementia

Os ydych chi'n poeni am newidiadau a ddioddefwch chi neu rywun sy'n agos atoch chi, mae'n bwysig gofyn am help oddi wrth eich meddyg teulu. Mae sawl cyflwr y gellir eu trin a all effeithio ar y cof a swyddogaeth yr ymennydd, a allai ymddangos fel symptomau dementia. Er y gallai'r syniad o ymchwiliadau fod yn frawychus, mae llawer o resymau pam mae diagnosis cynnar yn well na dim ond aros i weld beth sy'n digwydd.

Mae gan Dementia UK daflen ddefnyddiol iawn:

Dementia UK: cael diagnosis (gwefan allanol).

Mae yna hefyd ganllaw Which?: ofal bywyd diweddarach (gwefan allanol).

Beth i'w wneud pan dderbynnir diagnosis newydd o ddementia

Efallai y bydd diagnosis yn teimlo'n llethol. Gall fod yn anodd cymryd popeth i mewn ar unwaith ac felly mae'n syniad da rhoi ychydig o amser i chi'ch hun ddarllen unrhyw wybodaeth a allai fod wedi'i rhoi i chi. Cadwch nodyn o fanylion cyswllt pwy bynnag sydd wedi bod yn rhan o'r diagnosis, fel y gallwch efallai siarad â nhw eto yn ddiweddarach.

Mae gan GIG y DU wybodaeth ddefnyddiol ar eu gwefan i'ch helpu i gynllunio beth i'w wneud ar gyfer y dyfodol:

GIG DU: beth i'w wneud pan dderbynnir diagnosis newydd o ddementia (gwefan allanol).