Cysylltu â ni: Iechyd a gofal cymdeithasol

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd arlein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

Arlein

* = gwybodaeth ofynnol.

  • Eich manylion
  • Eich cyfeiriad

    Nodwch god post Sir Ddinbych yna cliciwch y botwm ‘Canfod cyfeiriad’.

    Neu, teipiwch eich cyfeiriad isod.

Ffôn

0300 4561000

Argyfwng y tu allan i oriau

Gwasanaethau cymdeithasol: 0345 053 3116

Pob gwasanaeth arall: 0300 123 30 68

Sylwch y gall galwadau gael eu recordio at ddibenion hyfforddiant ac ansawdd.