Ffurflen hunangyfeirio Teuluoedd yn Gyntaf

Ni ddylai gweithwyr proffesiynol ddefnyddio’r ffurflen hon. Dylai gweithwyr proffesiynol sy'n dymuno gwneud atgyfeiriad lenwi ffurflen atgyfeirio.

Plant a theuluoedd: ffurflen atgyfeirio (MS Word, 688KB)

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd arlein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

  • Eich manylion
  • Eich cyfeiriad

    Nodwch god post Sir Ddinbych yna pwyswch y botwm 'Canfod cyfeiriad'.

    Neu, teipiwch eich cyfeiriad isod.

  • Rhowch wybod i ni os gwelwch yn dda sut y clywsoch am Deuluoedd yn Gyntaf a/neu'r Tîm o Amgylch y Teulu