Ffurflen hunangyfeirio Teuluoedd yn Gyntaf

Ni ddylai gweithwyr proffesiynol ddefnyddio’r ffurflen hon. Dylai gweithwyr proffesiynol sy'n dymuno gwneud atgyfeiriad lenwi ffurflen atgyfeirio.

Plant a theuluoedd: ffurflen atgyfeirio (MS Word, 688KB)

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais. Ni fydd yr wybodaeth yma’n cael ei rannu gydag unrhyw drydydd parti oni bai bod angen gwneud hynny yn ôl y gyfraith.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd arlein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

  • Eich manylion
  • Eich cyfeiriad

    Nodwch god post Sir Ddinbych yna pwyswch y botwm 'Canfod cyfeiriad'.

    Neu, teipiwch eich cyfeiriad isod.

  • Rhowch wybod i ni os gwelwch yn dda sut y clywsoch am Deuluoedd yn Gyntaf a/neu'r Tîm o Amgylch y Teulu