Gwneud cais am le ar gwrs hyfforddiant

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais. Ni fydd yr wybodaeth yma’n cael ei rannu gydag unrhyw drydydd parti oni bai bod angen gwneud hynny yn ôl y gyfraith.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd arlein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

  • Manylion y cwrs

    Manylion y cwrs neu'r hyfforddiant yr hoffech ei fynychu.

  • Manylion yr ymgeisydd

    Manylion y person sy'n cwblhau'r ffurflen hon.