Gwneud cais am le ar gwrs hyfforddiant

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd arlein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

  • Manylion y cwrs

    Manylion y cwrs neu'r hyfforddiant yr hoffech ei fynychu.

  • Manylion yr ymgeisydd

    Manylion y person sy'n cwblhau'r ffurflen hon.