Rhoi gwybod am broblem rheoli plâu mewn man cyhoeddus 

Rydym ni'n delio â phroblemau rheoli plâu sy'n peri risg i iechyd y cyhoedd. Mae hyn yn golygu:

  • plâu mewn eiddo masnachol, fel bwyty neu siop
  • plâu ar dir lle ceir casgliad o sbwriel
  • plâu mewn eiddo preswyl, sy'n achosi problemau mewn eiddo arall, fel llygod mawr mewn gardd yn lledaenu i erddi a thai cyfagos

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd arlein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

  • Eiddo yr effeithir arno
  • Math o eiddo yr effeithir arno
  • Cyfeiriad yr eiddo yr effeithir arno