Rhoi gwybod am broblem rheoli plâu mewn man cyhoeddus 

Rydym ni'n delio â phroblemau rheoli plâu sy'n peri risg i iechyd y cyhoedd. Mae hyn yn golygu:

  • plâu mewn eiddo masnachol, fel bwyty neu siop
  • plâu ar dir lle ceir casgliad o sbwriel
  • plâu mewn eiddo preswyl, sy'n achosi problemau mewn eiddo arall, fel llygod mawr mewn gardd yn lledaenu i erddi a thai cyfagos

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais. Ni fydd yr wybodaeth yma’n cael ei rannu gydag unrhyw drydydd parti oni bai bod angen gwneud hynny yn ôl y gyfraith.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd arlein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

  • Eiddo yr effeithir arno
  • Math o eiddo yr effeithir arno
  • Cyfeiriad yr eiddo yr effeithir arno