Rhoi gwybod am fater sy'n gysylltiedig â llygredd sŵn

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais. Ni fydd yr wybodaeth yma’n cael ei rannu gydag unrhyw drydydd parti oni bai bod angen gwneud hynny yn ôl y gyfraith.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd arlein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

  • Lleoliad

    Er mwyn ymchwilio ymhellach i’ch cwyn, mae angen i ni nodi ffynhonnell y sŵn a chanfod o le mae’n dod. Os yw'n dod o eiddo, rhowch y cyfeiriad llawn.

    Gall peidio â rhoi cyfeiriad y Person sy’n achosi’r sŵn, neu roi cyfeiriad anghywir, arwain at oedi wrth brosesu’ch cais am wasanaeth.

  • Ydych chi wedi trafod y mater gyda’r person sy’n gyfrifol am greu’r sŵn?