Rhoi gwybod am fater sy'n gysylltiedig â llygredd sŵn

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd arlein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

  • Lleoliad

    Er mwyn ymchwilio ymhellach i’ch cwyn, mae angen i ni nodi ffynhonnell y sŵn a chanfod o le mae’n dod. Os yw'n dod o eiddo, rhowch y cyfeiriad llawn.

    Gall peidio â rhoi cyfeiriad y Person sy’n achosi’r sŵn, neu roi cyfeiriad anghywir, arwain at oedi wrth brosesu’ch cais am wasanaeth.

  • Ydych chi wedi trafod y mater gyda’r person sy’n gyfrifol am greu’r sŵn?