Polisi canllawiau ar osod arwyddion dros dro ar y ffordd

Mae’r ddogfen hon yn cyfeirio at arwyddion dros dro / y gellir eu symud sy’n cael eu gosod ar neu ger y briffordd (e.e. hysbysebion, byrddau A, arwyddion ar gyfer digwyddiadau ac ati).

Canllawiau ar osod arwyddion dros dro ar y ffordd (PDF, 458KB)