Parcio, ffyrdd a theithio

O feysydd parcio a thrwyddedau parcio i roi gwybod i ni am faterion fel tyllau yn y ffordd a cherbydau wedi eu gadael.

Coronafeirws (COVID-19): Gwybodaeth ddiweddaraf

Mae Cymru oll ar lefel rhybudd 4. Beth sydd angen ichi wneud ar lefel rhybudd 4 (Gwefan Llywodraeth Cymru).

I gael gwybodaeth ac arweiniad yn ystod y pandemig coronafeirws, ewch i sirddinbych.gov.uk/coronafeirws

Faterion llifogydd 

Yr ydym yn ymwybodol o faterion llifogydd mewn rhannau o'r Sir. Os ydych yn pryderu o gwbl am lifogydd yn eich ardal, ffoniwch Floodline ar 0345 988 1188 neu gallwch adrodd am lifogydd arlein.

Diweddariadau diweddaraf

I gael y wybodaeth a'r diweddariadau diweddaraf, dilynwch ni ar Facebook (gwefan allanol).

Mwy Gwybodaeth

Gwybodaeth am tarfu oherwydd tywydd y gaeaf

Gweld rhybuddion tywydd y Swyddfa Dywydd (gwefan allanol)

Gweld cyngor ac arweiniad ar beth i'w wneud os bydd llifogydd.

Services and information

Parcio a thrwyddedau

Meysydd parcio a thrwyddedau, bathodynnau glas, dirwyon parcio a mwy.

Cludiant cyhoeddus

Bysiau, trenau, tocynnau a phasys. Popeth sydd ei angen arnoch chi i deithio.

Gwaith ffordd

Gwybodaeth am y gwaith ffordd diweddaraf yn Sir Ddinbych.

Hawliau tramwy cyhoeddus

Dewch o hyd i hawliau tramwy cyhoeddus yn eich ardal leol.

Torri glaswellt

Pryd a lle rydym ni’n torri'r glaswellt.

Rhoi gwybod am fater

Tyllau ar y ffordd, golau stryd diffygiol a mwy.

Ffyrdd wedi'u mabwysiadu

Darganfyddwch a yw ffordd yn Sir Ddinbych wedi cael ei mabwysiadu gan y Cyngor.

Diogelwch ffyrdd

Addysg diogelwch ffyrdd, terfynau cyflymder, Pass Plus Cymru, asesiadau gyrru am ddim i bobl dros 65 oed

Beicio a cherdded

Mwynhau mynd am dro neu feicio yn harddwch Sir Ddinbych.

Enwi a rhifo stryd

Gwybodaeth am enwi a rhifo stryd yn Sir Ddinbych.

Graeanu yn y gaeaf

Rydym yn taenu halen ar ffyrdd i atal rhew rhag ffurfio bob nos pan ragwelir rhew neu amodau rhewllyd.

Llifogydd

Os oes llifogydd ar ffordd neu ffos wedi blocio yn eich ardal chi, rhowch wybod i ni ac mi wnawn ni geisio cadw’r broblem dan reolaeth.

Goleuadau stryd

O oleuadau stryd i oleuadau Nadolig ac addurniadol.

Gwneud cais am gwrbyn isel

Gwneud cais am gwrbyn isel arlein.

Trwyddedau ffyrdd a phriffyrdd

Rydym ni’n gyfrifol am drwyddedau holl ffyrdd, priffyrdd a llwybrau cyhoeddus Sir Ddinbych.

Micro-surfacing

Gwybodaeth am micro-surfacing.

Arwyddion dros dro ar y ffordd

Polisi canllawiau ar osod arwyddion dros dro ar y ffordd.