Goleuadau stryd masnachol

Yn ogystal â chynnal a chadw goleuadau stryd Sir Ddinbych, rydym ni hefyd yn darparu goleuadau addurniadol, tymhorol a masnachol. Mae'r rhain yn cynnwys:

 • goleuadau ar gyfer llochesi bws
 • goleuadau ar gyfer meysydd parcio ceir a meysydd manwerthu
 • goleuadau addurniadol
 • Teledu Cylch Caeëdig
 • gosod a thynnu colofnau, arwyddion, bolardiau a dodrefn stryd eraill
 • gwaith cebl dan ddaear gan gynnwys gosod terfyniadau cebl
 • profion trydanol

Gallwn ddarparu gwasanaeth llawn, sy’n cynnwys:

 • dylunio
 • manylebau
 • gosod
 • profion trydanol
 • comisiynu gosodiadau golau stryd

Mae ein cleientiaid yn cynnwys y rhan fwyaf o brif gontractwyr peirianneg sifil gogledd Cymru.

Cysylltwch â ni i drafod eich anghenion.