Parcio am ddim ar ôl 3pm 

Mae ein menter ‘Am Ddim ar ôl 3’ yn annog mwy o bobl i ddefnyddio eu stryd fawr leol i siopa ar gyfer y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd. O 21 Tachwedd tan 31 Rhagfyr, mae parcio yn y meysydd parcio canlynol am ddim ar ôl 3pm:

Corwen

Lôn Las

Dinbych

Llanelwy

Lawnt Fowlio

Llangollen

Prestatyn

Rhuddlan

Stryd y Senedd

Y Rhyl

Nid yw maes parcio preifat Neuadd Y Morfa, Y Rhyl yn gynwysedig yn y fenter.

Rhuthun