Parcio am ddim ar ôl 3pm 

I fyny at y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd, rydym yn cynnig parcio am ddim ar ôl 3pm yn rhai o’n meysydd parcio i annog mwy o bobl i ddefnyddio eu stryd fawr leol ar gyfer siopa. 

Ychwanegir manylion amseroedd a lleoliadau isod pan maent ar gael.