Buddion i staff: Cynllun SSSCAVC

Mae’r Cynllun Rhannu Costau Aberthu Cyflog Cynllun Cyfraniadau Gwirfoddol Ychwanegol (SSSCAVC) yn ffordd o wella eich buddion pensiwn pan fyddwch yn ymddeol. Mae tudalen we’r cynlluniau Aberthu Cyflog yn egluro sut y gallwch wneud arbedion o ran eich cyfraniadau treth ac yswiriant gwladol trwy’r cynllun.

Cyn i chi lewni’r ffurflen hon, sicrhewch eich bod wedi:

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd arlein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

Gwneud cais i ymuno

* = gwybodaeth ofynnol.

  • Eich manylion
  • Ydych chi eisoes yn rhan o’r cynllun?