Swyddi gwag a gwybodaeth gweithwyr

Chwiliwch drwy ein swyddi gwag presennol ac ymgeisiwch arlein.  

Services and information

Gweithio gyda ni

Mae Sir Ddinbych yn lle gwych i fyw a gweithio. Dysgwch fwy am ein Sir a'n gweledigaeth, ein gwerthoedd a'n hegwyddorion sy'n sail i bopeth a wnawn fel sefydliad.

Swyddi gwag

Chwiliwch ac ymgeisiwch arlein am swyddi sydd ar gael ar y funud.

Gyrfa mewn Gofal Cymdeithasol yn Sir Ddinbych

Ydych chi'n edrych am swydd newydd, her newydd neu eisiau newid eich gyrfa? Gallai gweithio ym myd gofal fod yn berffaith i chi.

Gweithio gyda ni:
Gweithwyr Cymdeithasol a Therapyddion Galwedigaethol

Rydym wedi ymrwymo i gefnogi a datblygu ein Gweithwyr Cymdeithasol a’n Therapyddion Galwedigaethol yn eu gyrfaoedd.

Polisïau swyddi a chyflogaeth

Ein polisïau swyddi a chyflogaeth.

Fy nghyflogaeth

Gwybodaeth a chanllawiau i weithwyr.

Recriwtio a dethol

Gwybodaeth am recriwtio a dethol.

Ymgeisio am swyddi gyda ni

Gwybodaeth am wneud cais am swydd gyda ni.

Recriwtio swyddogion gweithredol

Dewch o hyd i sut i wneud cais am swyddi gweithredol gyda ni.

Gwirfoddoli

Cyfleoedd gwirfoddoli.

Sir Ddinbych yn gweithio

Cymorth i gael gwaith ac i wneud cynnydd yn y gwaith.

Addysgwyr Cymru (gwefan allanol)

Mae swyddi gwāg ysgolion ac addysg Cyngor Sir Ddinbych yn cael eu hysbysebu ar Addysgwyr Cymru. Gallwch weld wybodaeth am hyfforddiant a chyfleoedd gyrfa hefyd.

Gwybodaeth i weithwyr ysgol

Gwybodaeth a chanllawiau i weithwyr ysgol.

Hyfforddi a datblygu gweithiwr

Rydym bob amser yn annog ein gweithwyr i ddatblygu eu sgiliau i allu darparu'r gwasanaeth gorau i'n cymunedau a'n tregolion.

Cyfle cyfartal

Rydym wedi ymrwymo i adeiladu sefydliad lle caiff pobl eu parchu a'u gwerthfawrogi a gallant wireddu eu potensial, waeth beth fo eu hunaniaeth neu gefndir. 

Asiantaethau cyflogaeth

Gwybodaeth am asiantaethau cyflogaeth.

Gweithio yn yr etholiadau

Gwybodaeth i weithwyr sy'n gweithio mewn etholiadau.