Swyddi a gweithwyr

Chwiliwch drwy ein swyddi gwag presennol ac ymgeisiwch arlein.

Services and information

Swyddi gwag

Chwiliwch ac ymgeisiwch arlein am swyddi sydd ar gael ar y funud.

Sir Ddinbych yn Gweithio

Cymorth i gael gwaith ac i wneud cynnydd yn y gwaith.

Fy nghyflogaeth

Gwybodaeth a chanllawiau i weithwyr.

Ymgeisio am swyddi gyda ni

Gwybodaeth am wneud cais am swydd gyda ni.

Recriwtio a dethol

Recriwtio a dethol.

Gwybodaeth i weithwyr ysgol

Gwybodaeth a chanllawiau i weithwyr ysgol.

Coronafirws: Gwybodaeth i staff

Gwybodaeth a chanllawiau i staff yn ystod pandemig y Coronafeirws (COVID-19).

Recriwtio swyddogion gweithredol

Dewch o hyd i sut i wneud cais am swyddi gweithredol gyda ni.

E-Teach (gwefan allanol)

Mae rhai ysgolion swyddi gwag wedi'u rhestru ar E-teach, dylech chwilio am Eteach a'n swyddi gwag cyffredinol fel nad ydych yn colli allan.

Polisïau swyddi a gweithwyr

Ein polisïau swyddi a gweithwyr.

Gweithio yn yr etholiadau

Gwybodaeth i weithwyr sy'n gweithio mewn etholiadau.

Asiantaethau cyflogaeth

Gwybodaeth am asiantaethau cyflogaeth.

Cyfle cyfartal

Rydym wedi ymrwymo i adeiladu sefydliad lle caiff pobl eu parchu a'u gwerthfawrogi a gallant wireddu eu potensial, waeth beth fo eu hunaniaeth neu gefndir.

Bwrsariaeth Cyflogaeth Person Ifanc

Gwnewch gais am Fwrsariaeth Cyflogaeth Person Ifanc arlein.