Swyddi a gweithwyr

Chwiliwch drwy ein swyddi gwag presennol ac ymgeisiwch arlein.

Services and information

Swyddi gwag

Chwiliwch ac ymgeisiwch arlein am swyddi sydd ar gael ar y funud.

Sir Ddinbych yn Gweithio

Cymorth i gael gwaith ac i wneud cynnydd yn y gwaith.

Fy nghyflogaeth

Gwybodaeth a chanllawiau i weithwyr.

Ymgeisio am swyddi gyda ni

Gwybodaeth am wneud cais am swydd gyda ni.

Recriwtio a dethol

Recriwtio a dethol.

Gwybodaeth i weithwyr ysgol

Gwybodaeth a chanllawiau i weithwyr ysgol.

Coronafirws: Gwybodaeth i staff

Gwybodaeth a chanllawiau i staff yn ystod pandemig y Coronafeirws (COVID-19).

Recriwtio swyddogion gweithredol

Dewch o hyd i sut i wneud cais am swyddi gweithredol gyda ni.

E-Teach (gwefan allanol)

Mae rhai ysgolion swyddi gwag wedi'u rhestru ar E-teach, dylech chwilio am Eteach a'n swyddi gwag cyffredinol fel nad ydych yn colli allan.

Polisïau swyddi a gweithwyr

Ein polisïau swyddi a gweithwyr.

Gweithio yn yr etholiadau

Gwybodaeth i weithwyr sy'n gweithio mewn etholiadau.

Asiantaethau cyflogaeth

Gwybodaeth am asiantaethau cyflogaeth.

Cyfle cyfartal

Rydym wedi ymrwymo i adeiladu sefydliad lle caiff pobl eu parchu a'u gwerthfawrogi a gallant wireddu eu potensial, waeth beth fo eu hunaniaeth neu gefndir.

Bwrsariaeth Cyflogaeth Person Ifanc

Gwnewch gais am Fwrsariaeth Cyflogaeth Person Ifanc arlein.

Gwirfoddolwyr (gwefan allanol)

Mae gyfleoedd gwirfoddoli ar gael trwy Gyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych (CGGSDd).