Cysylltwch â Ni: Swyddi Gofal Cymdeithasol 

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd arlein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

* = gwybodaeth ofynnol.

Nodwch eich rheswm dros gysylltu â ni. Er enghraifft, archebwch ar Weithdy / i gael rhagor o wybodaeth.

  • Eich manylion