Gwneud cais i weithio yn yr Etholiadau

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais. Ni fydd yr wybodaeth yma’n cael ei rannu gydag unrhyw drydydd parti oni bai bod angen gwneud hynny yn ôl y gyfraith.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd arlein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

 • Cyn i chi wneud cais

  i weithio yn yr etholiadau, mae’n rhaid i chi:

  • fod yn 18 oed o leiaf
  • fod â hawl i weithio yn y DU yn unol â Deddf Lloches a Mewnfudo 1996. Bydd gofyn i chi ddarparu dogfennau fel tystiolaeth i gefnogi hyn, e.e. eich pasbort neu ddogfen sy’n dangos eich Rhif Yswiriant Gwladol (gallwch ddefnyddio’r ffurflen hon i ddarparu tystiolaeth).
  • beidio bod wedi’ch cyflogi gan, na bod yn perthyn i ymgeisydd posibl
  • beidio gweithio ar ran ymgeisydd na phlaid wleidyddol
  • cytuno i weithio mwy na’r oriau gwaith arferol y mae’r gyfarwyddeb oriau gwaith yn darparu ar eu cyfer