Gofyn am asesiad o anghenion tai

Efallai eich bod yn ddigartref neu dan fygythiad o ddigartrefedd os nad oes gennych unman addas i aros neu na fydd gennych o fewn y 56 diwrnod nesaf.

Dim ond os yw'n addas i bawb sydd fel arfer yn byw gyda chi y mae llety'n cael ei ystyried yn addas. Os credwch fod hyn yn berthnasol i chi a bod angen cymorth arnoch, cwblhewch y ffurflen isod a bydd rhywun yn cysylltu â chi i drefnu apwyntiad.

Nid yw asesiad o anghenion tai yn sicrhau llety. Bydd y gefnogaeth sydd ar gael ichi yn dibynnu ar eich cymhwysedd a'ch amgylchiadau.

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd arlein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

  • Eich manylion
  • Eich cyfeiriad

    Nodwch god post Sir Ddinbych yna cliciwch y botwm ‘Canfod cyfeiriad’.

    Neu, teipiwch eich cyfeiriad isod.