Gofyn am asesiad o anghenion tai

Efallai eich bod yn ddigartref neu dan fygythiad o ddigartrefedd os nad oes gennych unman addas i aros neu na fydd gennych o fewn y 56 diwrnod nesaf.

Dim ond os yw'n addas i bawb sydd fel arfer yn byw gyda chi y mae llety'n cael ei ystyried yn addas. Os credwch fod hyn yn berthnasol i chi a bod angen cymorth arnoch, cwblhewch y ffurflen isod a bydd rhywun yn cysylltu â chi i drefnu apwyntiad.

Nid yw asesiad o anghenion tai yn sicrhau llety. Bydd y gefnogaeth sydd ar gael ichi yn dibynnu ar eich cymhwysedd a'ch amgylchiadau.

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais. Ni fydd yr wybodaeth yma’n cael ei rannu gydag unrhyw drydydd parti oni bai bod angen gwneud hynny yn ôl y gyfraith.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd arlein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

  • Eich manylion
  • Eich cyfeiriad

    Nodwch god post Sir Ddinbych yna cliciwch y botwm ‘Canfod cyfeiriad’.

    Neu, teipiwch eich cyfeiriad isod.