Gwneud cais am waith trwsio i tai cymdeithasol

Mae'r gwasanaeth yma ond ar gael i denantiaid gwasanaeth tai Cyngor Sir Ddinbych.

Mewn argyfwng oherwydd nwy yn gollwng trowch y cyflenwad i ffwrdd a ffoniwch Wales and West Utilities ar 0800 111 999.

Ar gyfer atgyweiriadau nwy nad ydynt yn argyfwng, ffoniwch Liberty Gas ar 0330 333 8384.

Mewn pob argyfwng arall ffoniwch y Ganolfan Gwasanaeth Cwsmer 01824 706000 (8.30yb tan 5yh) neu 0300

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais. Ni fydd yr wybodaeth yma’n cael ei rannu gydag unrhyw drydydd parti oni bai bod angen gwneud hynny yn ôl y gyfraith.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd arlein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

  • Eich manylion
  • Eich cyfeiriad

    Nodwch god post Sir Ddinbych yna cliciwch y botwm ‘Canfod cyfeiriad’.

    Neu, teipiwch eich cyfeiriad isod.