Gwneud cais am waith trwsio i tai cymdeithasol

Mae'r gwasanaeth yma ond ar gael i denantiaid gwasanaeth tai Cyngor Sir Ddinbych.

Mewn argyfwng oherwydd nwy yn gollwng trowch y cyflenwad i ffwrdd a ffoniwch Wales and West Utilities ar 0800 111 999.

Ar gyfer atgyweiriadau nwy nad ydynt yn argyfwng, ffoniwch Liberty Gas ar 0330 333 8384.

Mewn pob argyfwng arall ffoniwch y Ganolfan Gwasanaeth Cwsmer 01824 706000 (8.30yb tan 5yh) neu 0300

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd arlein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

  • Eich manylion
  • Eich cyfeiriad

    Nodwch god post Sir Ddinbych yna cliciwch y botwm ‘Canfod cyfeiriad’.

    Neu, teipiwch eich cyfeiriad isod.