Cyngor i’r rhai sy’n prynu tŷ am y tro cyntaf

Gwasanaeth Cynghori Ariannol: canllaw prynwr cartref am y tro cyntaf (gwefan allanol)

Yn cynnwys:

  • faint o flaendal sydd ei angen arnaf i brynu ty?
  • gwnewch yn siŵr eich bod yn gallu fforddio’ch ad-daliadau misol
  • cyllidebu ar gyfer y costau eraill sy’n gysylltiedig â phrynu cartref
  • cynlluniau fforddiadwy i brynwyr tro cyntaf gael camu ar y farchnad eiddo
  • dod o hyd i forgais
  • rhydd-ddaliad (freehold) neu lesddaliad (leasehold)
  • y broses ymgeisio
  • gall rhywun arall warantu eich morgais
  • camau nesaf