Cysylltu â ni: Treth y Cyngor

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais. Ni fydd yr wybodaeth yma’n cael ei rannu gydag unrhyw drydydd parti oni bai bod angen gwneud hynny yn ôl y gyfraith.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd arlein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

Arlein

* = wybodaeth ofynnol.

  • Eich manylion
  • Eich cyfeiriad

    Nodwch god post Sir Ddinbych yna cliciwch y botwm ‘Canfod cyfeiriad’.

    Neu, teipiwch eich cyfeiriad isod.

Ffôn

01824 706000

Dewiswch eich iaith (1 ar gyfer y Gymraeg, 2 ar gyfer Saesneg) yna 2 ar gyfer Treth y Cyngor, Budd-daliadau Tai a Gyfraddau Busnes.

Dydd Llun i Dydd Iau: 8:45am to 5pm

Dydd Gwener: 8:45am to 4:30pm