Treth y cyngor

Fe godir treth cyngor i ran-ariannu’r gwasanaethau a ddarperir gan y cyngor ac mae hefyd yn cyfrannu tuag at ariannu Heddlu Gogledd Cymru.

Y Cynllun Cymorth Costau Byw

Gall y Cynllun Cymorth Costau Byw ddarparu taliad costau byw o £150 i aelodau cymwys.

Mwy am y Cynllun Cymorth Costau Byw

Services and information

Esboniad o’ch bil treth y cyngor

Gwybodaeth am eich bil treth y cyngor.

Disgowntiau a eithriadau

Pa eiddo sy’n eithriedig a pha ddisgownt arall sydd ar gael.

Talu treth cyngor

Talu ar-lein neu gael gwybod mwy am ffyrdd eraill o dalu, fel debyd uniongyrchol.

Cynllun gostyngiadau'r dreth gyngor

Ffeindiwch a oes gennych chi hawl i help i dalu eich treth cyngor yn seiliedig ar eich incwm.

Band eiddo treth y cyngor

Ffeindiwch beth ydi’r band a'r swm sy'n daladwy ar yr eiddo.

Biliau treth y cyngor ar-lein

Gallwch dderbyn eich biliau treth y cyngor ar-lein os yw eich cyfeiriad e-bost a’ch rhif ffôn symudol cyfredol gennym.

Mewngofnodi neu gofrestru eich cyfrif treth y cyngor

Mewngofnodwch neu cofrestrwch i weld eich balans cyfrif ar-lein, cofrestru ar gyfer e-filio, cael e hysbysiadau a mwy.

Rhowch wybod i ni o newid

Wedi symud i mewn neu allan? Newidiadau eraill? Sut i roi gwybod i ni.

Problemau talu ac apeliadau

Os ydych chi’n cael anhawster mae’n bosib y gallwn helpu.

Asiantau Gorfodi

Gwybodaeth am asiantiaid gorfodi (oedd yn cael eu galw'n feilïaid yn flaenorol).

Pwy sy'n gyfrifol?

Ffeindiwch pwy sy’n atebol am y dreth cyngor.

Hysbysiadau cwblhau treth y cyngor

Mae hysbysiad cwblhau'n rhoi'r dyddiad cwblhau sef y dyddiad y bydd treth y cyngor yn daladwy ac mae'r eiddo yn cael ei gofnodi yn y rhestr brisio.