Gwneud cais am esemptiad treth y cyngor dosbarth C ar lein

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd arlein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

 • Cyn i chi ddechrau

  I wneud cais am Eithriad Dosbarth C, bydd angen i chi:

  • ddarparu eich manylion
  • darparu manylion y perchennog (os yw'n wahanol i'ch manylion)
  • dweud wrthym ar ba ddyddiadau:
   • daeth yr eiddo yn wag heb breswylwyr
   • yr eiddo yn wag ac yn sylweddol heb ddodrefn
  • Gadewch i ni wybod i ni sut yr hoffech ddangos bod yr eiddo yn gymwys ar gyfer yr eithriad, gallwch wneud hyn drwy:
   • drefnu galwad fideo trwy Microsoft Teams, WhatsApp neu Zoom. Caiff galwadau fideo eu recordio er mwyn pennu canlyniad yr arolygiad. Ni chedwir fideos yn hwy nag sydd angen ac yn unol â'n hysbysiad preifatrwydd
   • uwchlwytho hyd at 4 delwedd - ni all cyfanswm maint yr holl luniau gyda'i gilydd fod yn fwy na 20MB