Gwneud cais am esemptiad treth y cyngor dosbarth F arlein