Gwneud cais am Eithriad Dosbarth J

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd arlein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

  • Cyn ichi ddechrau

    Er mwyn llenwi’r ffurflen gais hon bydd arnoch angen darparu:

    • Cyfeiriad yr eiddo sy’n cael ei adael yn wag
    • Cyfeiriad yr eiddo lle darperir gofal
    • Y rheswm y darperir gofal