Gwneud cais am Ostyngiad Treth y Cyngor i Unigolyn Anabl

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd arlein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

  • Cyn i chi ddechrau

    Er mwyn llenwi’r ffurflen gais hon bydd arnoch angen darparu:

    • Cyfeiriad yr eiddo sydd angen y gostyngiad anabledd
    • Manylion yr unigolyn anabl