Hysbysu buddiant mewn mangre drwyddedig

Os ydych chi’n rhydd-ddeiliad, prydleswr neu’n breswyliwr eiddo sydd â thrwydded eiddo, gallwch roi gwybod i’r awdurdod trwyddedu a byddwn yn rhoi gwybod i chi os daw cais i law mewn perthynas â’r eiddo hwnnw.

Sut i roi gwybod i ni am eich diddordeb

Gallwch roi gwybod i ni am eich cysylltiad ar-lein.

Rhoi gwybod i ni am eich diddordeb mewn mangre drwyddedig ar-lein (gwefan allanol)

Faint mae’n costio?

Mae’n costio £21 i fynegi cysylltiad mewn eiddo.