Adloniant ac alcohol

Cyflwynodd Deddf Trwyddedu 2003 gynllun trwydded sengl er mwyn trwyddedu adeiladau sy'n gwerthu alcohol, yn darparu adloniant rheoledig a lluniaeth yn hwyr yn y nos.

Services and information

Trwydded bersonol

Sut i wneud cais neu adnewyddu trwydded bersonol i werthu alcohol.

Trwydded eiddo

Ceisiadau, ffioedd a chanllawiau am drwyddedau eiddo a datganiadau dros dro.

Hysbysu buddiant mewn mangre drwyddedig

Derbyn hysbysiadau pan mae ceisiadau’n cael eu derbyn yn ymwneud â’ch eiddo.

Trwydded eiddo clwb

Dysgwch a yw eich clwb yn gymwys i gael trwydded eiddo clwb a sut i wneud cais.

Rhybudd o digwyddiad dros dro (TEN)

Canllawiau ynglŷn â gwneud cais am drwydded i gynnal digwyddiadau neu achlysur dros dro.

Ceisiadau trwyddedau eiddo

Edrychwch ar restr o geisiadau cyfredol o dan y Ddeddf Trwyddedu a dysgu sut i wneud sylwadau.

Awdurdod y Diwydiant Diogelwch (gwefan allanol)

Gwybodaeth am trwyddedu Awdurdod y Diwydiant Diogelwch.

Adolygiadau dan y Ddeddf Trwyddedu

Trwyddedau mangre ac adolygiadau tystysgrif safle'r clwb.

Newid Goruchwyliwr Eiddo Dynodedig

Sut i newid Goruchwylwyr Eiddo Dynodedig neu adael eich rôl fel Goruchwylwyr Eiddo Dynodedig.

Hysbysiad awdurdod dros dro

Mae’n rhaid cyflwyno Hysbysiad Awdurdod Dros Dro os yw daliwr trwydded eiddo yn marw, yn dod yn fethdalwr neu’n analluog yn feddyliol.

Trosglwyddo trwydded eiddo

Sut i drosglwyddo trwydded eiddo i ddaliwr trwydded newydd.